Home Thánh Kinh Hàng Ngày Người Được Phước

Người Được Phước

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 8

NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC

Phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 5:1-12

Bài Giảng Trên Núi
1 Thấy đám đông, Đức Giê-su đi lên núi. Khi Ngài đã ngồi xuống, các môn đệ đến gần, 2 Ngài bắt đầu dạy dỗ họ:

3 “Phước cho người nghèo khổ trong tâm linh,Vì Nước Thiên Đàng thuộc về họ.4 Phước cho người than khóc,Vì sẽ được an ủi.5 Phước cho người khiêm nhu,Vì sẽ được thừa hưởng đất.6 Phước cho người đói khát sự công chính,Vì sẽ được no đủ.7 Phước cho người đầy lòng thương,Vì sẽ được thương xót.8 Phước cho người có lòng trong sạch,Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.9 Phước cho người hòa giải,Vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời.10 Phước cho người vì sự công chính mà bị bắt bớ,Vì Nước Thiên Đàng thuộc về họ.11 Phước cho các con khi bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi và vu cáo đủ điều ác vì cớ Ta.

12 Hãy hân hoan, mừng rỡ, các con sẽ được trọng thưởng ở trên trời vì người ta cũng đã bắt bớ các tiên tri của Chúa trước các con như thế.”

 

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

 

● Ngài ban cho tôi

bài học gì?

 

Lời cầu nguyện của tôi

Ma-thi-ơ

5:1-12

Rất nhiều người đi theo Chúa Giê-su khi công việc quyền năng của Tin lành mở rộng; Chúa Giê-su ban cho họ và các môn đồ Ngài những lời dạy dỗ của thiên đàng.

■□■□■□■

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-2

Khi Đức Chúa Trời cứu Y-sơ-ra-ên khỏi Ai-cập và làm một giao ước với họ, Ngài ban cho họ những chỉ dẫn trên núi Si-nai (Xuất hành 20:1-2). Giờ đây Chúa Giê-su cũng ban những chỉ dẫn từ nước thiên đàng cho những người đến với Ngài. Ngài dạy họ những nguyên tắc về sự sống mới của vương quốc Đức Chúa Trời để họ sống như dân sự của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa, Đấng cho tôi lắng nghe Lời Ngài để tôi có thể tăng trưởng như một môn đồ của Chúa Giê-su.

■□■□■□■

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 3-6

Phước cho người đói khát trong tâm linh vì nước thiên đàng thuộc về họ. Những người này bày tỏ nỗi buồn khi họ đến với Đức Chúa Trời vì họ chẳng có gì để dâng cho Ngài. Họ hạ mình tìm kiếm ân sủng của Đức Chúa Trời vì cớ sự nghèo đói trong tâm linh. Như thế, họ luôn luôn đói khát sự công bình. Thuộc linh của bạn như thế nào khi đến trước mặt Đức Chúa Trời? Bạn có tìm kiếm sự an ủi từ Đức Chúa Trời với một tấm lòng mong mỏi đến nỗi không ai có thể thỏa mãn bạn ngoài ra chính Ngài?

Câu 7

Những ai làm đầy sự đói khát tâm linh bởi Đức Chúa Trời sẽ đồng cảm với những người khác một cách rất tự nhiên. Giống như Đức Chúa Trời có sự thương xót cho cơn khát của chúng ta, chúng ta cũng cần sống một đời sống ban ra sự thương xót trên những con người bất hạnh khác.

♣ Cầu nguyện

Đức Chúa Trời ơi, xin giúp con đi theo mọi chỉ dẫn của thiên quốc.

Bình Luận:

You may also like