Home Dưỡng Linh Khi Kiêu Ngạo Chiếm Chỗ Của Yêu Thương

Khi Kiêu Ngạo Chiếm Chỗ Của Yêu Thương

by Ban Biên Tập
30 đọc

Họ đến nhà thờ với một sự khao khát trong lòng. “Chúa ơi, con muốn được biết Ngài!” Họ vâng phục theo sự hướng dẫn và thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Trong sự khiêm nhường thật, họ sẵn sàng nhận lấy mọi sự sửa dạy của Đức Chúa Trời, dù Ngài đem đến điều đó bằng cách nào và qua ai.

Nhưng đến một lúc khi họ đã đạt đến một sự hiểu biết sâu rộng, đã từng trải nhiều kinh nghiệm và đã làm được nhiều việc cho Chúa, thì thái độ của họ thay đổi. Thay vì đọc Kinh Thánh với ước muốn “Chúa ơi, xin Ngài bày tỏ chính Ngài và đường lối Ngài cho con”, thì họ lại dùng lời Chúa để hỗ trợ cho những giáo lý của riêng mình, và chỉ đọc những điều mình tin. Họ không còn lắng nghe lời của Đức Chúa Trời được phán qua mục sư của mình nữa, họ tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại và nghĩ trong lòng “để xem ông ta biết được bao nhiêu.” Họ là những chuyên gia về Kinh Thánh nhưng lại đánh mất sự mềm mại và khiêm nhường. Mơ ước được phục vụ Đức Chúa Trời giảm đi khi sự kiêu ngạo xâm chiếm lòng họ.

Gia-cơ 4:6 nói rằng: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường”.

yeuthuongkhongkieungao

Yêu thương luôn đem lại sự yên ủi, còn kiêu ngạo chỉ sinh sự tranh chiến

Vấn đề nầy ngày càng dễ xảy ra hơn khi mà chúng ta ngày càng có nhiều cơ hội để học hỏi. Chúng ta đọc thấy trong I Cô-rinh-tô 8:1 rằng: “Sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt.” Tình yêu không ích kỷ nhưng hạ mình để phục vụ Chúa và người khác. Còn sự kiêu ngạo tự tôn cao mình và chỉ là một chiếc mặt nạ của tôn giáo mà thôi.

Anh Vũ dịch từ Tấm lòng sốt sắng của John Bevere.

Bình Luận:

You may also like