Video Clip Chương Trình Truyền Giảng Giáng Sinh “Với Trọn Tấm Lòng 2”

1153
Chương trình đã được truyền hình trực tiếp tại Hoithanh.com cho hàng ngàn người khắp thế giới cùng xem.
Mời quí vị xem bản tạm thời của chương trình. Chúng tôi đang nổ lực để cung cấp bản tốt nhất của chương trình này. Chương trình được xem tốt hơn với trình duyệt Internet Explore.

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}
Bình Luận: