Home Dưỡng Linh Chiến Thắng Nỗi Sợ Hãi Và Nghi Ngờ

Chiến Thắng Nỗi Sợ Hãi Và Nghi Ngờ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sợ hãi không phải là điều gì đó xuất phát từ bên trong bạn.  Nó đến từ bên ngoài, nó tìm cách kiểm soát bạn.  Nó đến từ kẻ thù.  Chúng ta không nên công nhận sợ hãi; trái lại, chúng ta nên công nhận quyền năng, tình yêu thương, và tự chủ.

Điều này cũng đúng cho nghi ngờ.  Đừng công nhận mối nghi ngờ của bạn.  Điều này không nói rằng nếu bạn có nghi ngờ thì không nên thưa nhận nó.  Đừng nói gì về nó.  Nghi ngờ là của ma quỷ.  Nghi ngờ là điều xấu.  Cơ Đốc Nhân không có làm cái công việc thổi phồng nghi ngờ, bởi vì nó không thuộc về người đó.

Vậy đừng công nhận nghi ngờ; hãy công bố đức tin.  Hãy bắt đầu nói về sự kiện bạn là ai và bạn như thế nào trong Đấng Christ.  Bạn là một người tin.  Bạn là một tạo vật mới.  Hãy nói về điều đó; tin điều đó; nghĩ điều đó.  Nếu bạn bị cám dỗ – không ai trong chúng ta lại thoát khỏi cám dỗ- hãy “chống lại quỷ vương, thì nó sẽ trốn xa anh chị em” (Giacơ 4:7).  Từ chối không nghi ngờ trong Danh Chúa Giê-xu Christ, thì nó sẽ lìa khỏi bạn.

Binh An

Bạn hãy bước đi một cách bình an trong cuộc sống vì Chúa luôn ở cùng

Công Bố Lời Đức Chúa Trời

Thay vì công nhận nghi ngờ và sợ hãi, hãy công bố những gì Lời Đức Chúa Trời phán.  Đức Chúa Trời phán, “Đừng sợ vì Ta ở với các ngươi…” (Esai 41:10).  Vì vậy, bạn có thể nói, “Tôi không sợ.  Tôi là con cái Đức Chúa Trời, và Ngài đang ở với tôi.  Ngài không ban cho tôi linh sợ hãi, nhưng là tâm linh mạnh dạn, yêu thương và tự chủ.  Tôi không phải là kể nghi ngờ; tôi có đức tin.”

Hãy chấm dứt nói ngôn ngữ nghi ngờ và sợ hãi của ma quỷ.  Hãy bắt đầu nói ngôn ngữ đức tin của Đức Chúa Trời.  Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời có đức tin.  Chúng ta là con cái có đức tin của một Đức Chúa Trời có đức tin.

Tại một trong những buổi nhóm của tôi, có một phụ nữ đã kể cho tôi nghe về em của bà, người hiện ở tại bệnh viện tâm thần.  Bà nói, “Em tôi không nặng lắm, người ta nói với nó.  Thỉnh thoảng tôi đem nó về nhà trong thời gian hai tuần.  Tôi đem nó về nhà để nó có thể dự những buổi nhóm này.  Tôi tin những buổi nhóm sẽ giúp ích nó.”

Tôi chưa có cầu nguyện cho người phụ nữ bị bịnh suốt hai tuần nay, nhưng bà ta có mặt trong mỗi buổi nhóm.  Do nghe Lời Chúa, tâm trí bà ta trở nên tỉnh táo và bà ta không trở lại bệnh viện tâm thần nữa.  Bác sĩ cho bà về, và cấp giấy chứng nhận sức khoẻ cho bà.  Trước đây bà đã công nhận thất bại, sợ hãi, và nghi ngờ cho đến khi nó trở thành một phần của bà.  Nhưng khi bà nghe Lời Đức Chúa Trời rao giảng, bà biết được bà đã trật chổ nào.  Bà bắt đầu công bố theo như Lời Chúa, và bà đã được chữa lành.

Thấy người phụ nữ này được chữa lành kỳ diệu, một phụ nữ khác trong Hội Thánh cũng được cảm động đem người hàng xóm của mình đến, là người sắp cho vào bệnh viện tâm thần của tiểu bang.  Bà này cùng chồng của bà đều không phải là Cơ Đốc Nhân, nhưng ông chồng đồng ý để vợ ông dự buổi nhóm của chúng tôi cùng với người tín đồ hàng xóm.  Trong vòng một tuần, người phụ nữ đó được cứu, được chũa lành, và được đầy dẫy Thánh Linh, và bà ta cũng không đến bệnh viện tâm thần.

Nhiều người bị bịnh về tâm trí cũng như thể xác, và Đức Chúa Trời có thể chữa lành bịnh tâm trí dễ dàng như Ngài chữa lành bịnh thân thể.  Chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời không ban cho ta linh sợ hãi.  Chúng ta phải học chống lại kẻ thù.

Hãy nhớ, công nhận sợ hãi sẽ để sợ hãi kiểm soát chúng ta.  Nỗi sợ trong bạn sẽ càng lấn áp hơn và bạn càng bị kẻ thù trói buộc.  Nhưng công bố Lời của Ngài, dạn dĩ công bố những gì Đức Chúa Trời phán về bạn là chân thật, công bố rằng Đấng ở trong bạn vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian lúc đó bạn sẽ luôn luôn thoát khỏi vòng ảnh hưởng của Satan.

Khi bạn công nhận nghi ngờ và sợ hãi, yếu đuối và bịnh tật, bạn đang công bố khai công nhận rằng Lời Đức Chúa Trời không thật và Đức Chúa Trời không thực hiện được lời hứa đó.  Lời Ngài công bố rằng bởi những lằn đòn của Ngài mà bạn đã được chữa lành.

Kenneth E. Hagin

Bình Luận:

You may also like