Browsing: đắc thắng sợ hãi

Dưỡng Linh
0

Binh An1Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần hùng dũng, yêu thương và tự chủ. II Timôthê 1:7

HoiThanh.Com – Mặc dù thỉnh thoảng, xét theo con người thiên nhiên, chúng ta cảm thấy sợ hãi, song chúng ta không nên công nhận nỗi sợ.  Sợ hãi không đến từ Đức Chúa Trời.  Câu Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta linh sợ hãi, “nhưng tinh thần hùng dũng, yêu thương, và tự chủ.”