Hội Thánh VÕ ĐẮT – Bình Thuận Khởi Động Truyền Giảng Giáng Sinh

774

Với chủ đề: “Tình Yêu Giáng Sinh”, chương trình được sự kết hợp bởi các Hội thánh: Võ Xu, Mé Pu, Tà Lài, Tà Pứa… với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại khu vực Bình Thuận, có khỏang hơn 500 người tham dự. Phụ trách chương trình Mục Sư Lê Văn Tám. Kính mong các con cái Chúa khắp nơi cầu thay cho các chương trình truyền giảng của Hội thánh Chúa tại đây và vùng Bình Thuận trong giáng sinh này được sự sáng danh Chúa!

Ve Truyen Giang Binh Thuan

Thiệp truyền giảng giáng sinh của Hội thánh

Trung Kiên

Bình Luận: