Home Dưỡng Linh Nguồn Phước Từ Kinh Thánh

Nguồn Phước Từ Kinh Thánh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Kinh Thánh II Tim 3:15-17 cho chúng ta biết được một phần những ơn phước mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Kinh Thánh:

–          Kinh Thánh khiến chúng ta khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Giêxu Christ. Mọi điều chúng ta cần biết để có thể được giải hòa với Đức Chúa Trời đều có trong Kinh Thánh. Nếu không có những sự bày tỏ này từ Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ mãi lạc lối vô vọng trong đêm đen tội lỗi. Đúng ra, tất cả chúng ta đều phải chết trong tội lỗi và bị định sẵn cho sự phán xét (Êphêsô 2:1-3) nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót, Ngài cứu chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời thông qua sự sống, sự chết, và sự sống lại của con Ngài, Chúa Giêxu Christ. Chính Kinh Thánh cho chúng ta biết kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời và hướng chúng ta về Chúa Giêxu để chúng ta được giải hòa với chính Đức Chúa Trời và với nhau.

–          Kinh Thánh chính là lời phán của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Không chỉ bày tỏ sự cứu rỗi, Kinh Thánh còn cho chúng ta biết về những bản tính, công việc của Đức Chúa Trời và ý muốn Ngài trên đời sống mỗi chúng ta. Cả Kinh Thánh được Đức Chúa Trời “hà hơi”: hoàn toàn là sự mặc khải của Đức Chúa Trời, hoàn toàn đáng tin cậy và là những chỉ dẫn tường tận cho cuộc đời mỗi người. “Tại sao tôi tồn tại trên thế giới nầy? Tôi nên sống như thế nào? Dòng chảy lịch sử rồi sẽ trôi về đâu? Ý nghĩa cuộc sống nầy là gì?”, câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng nầy đều có sẵn cho chúng ta trong Kinh Thánh.

GiatricuaKinhThanh

Kinh thánh sẽ trả lời cho những bối rối cho dù nhỏ nhất trong đời sống bạn

–          Cả Kinh Thánh có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Kinh Thánh luôn hữu dụng cho mọi chặng đường đời của những người theo Ngài. Chúng ta đọc Kinh Thánh mỗi ngày để nhận được những bài học cho tâm linh, những bài học về cách sống, về sự thờ phượng, cầu nguyện, nhiều điều khác nữa… và bước đi trong sự soi dẫn của ánh sáng lời Ngài. May thay, nếu chúng ta có cách xa lời Chúa thì Kinh Thánh cũng có ích cho sự bẻ trách, sửa trị. Kinh Thánh chỉ ra những lỗi lầm của chúng ta và giúp chúng ta nhận thức những tội lỗi đó. Sau đó, Kinh Thánh giúp chúng ta mọi điều chúng ta cần để sửa chữa những lỗi lầm của mình và quay trở lại con đường công chính. Khi đã trở về, lời Chúa giúp chúng ta tiếp tục bước đi trong sự công bình để chúng ta không xa lạc Ngài thêm một lần nữa.

–          Kinh Thánh trang bị cho chúng ta để làm mọi việc lành. Điều nầy rất quan trọng, vì chúng ta được cứu là để “làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo” (Êphêsô 2:10). Qua một đời sống công bình, yêu thương và qua sự rao truyền Phúc âm, chúng ta được tham dự vào kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời để giải hòa muôn vật với chính Ngài. (II Côrinhtô 5:18)

Đức Chúa Trời sẽ không vui lòng khi chúng ta bỏ mặc một món quà thật tuyệt vời như Kinh Thánh. Chúa muốn chúng ta đọc, nghe, học, nhớ, suy gẫm và nhờ ơn Ngài để làm theo lời Chúa. Vì “người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.”(Mathiơ 4:4)

Nguồn phước từ Kinh Thánh, Gary Parrett.

Anh Vũ dịch – Hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like