Leaderboard Ad

Nợ Yêu Thương

0

HoiThanh.Com -“Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi..” (Rô-ma 13:8)

“Chúa ôi, lời cầu nguyện của con hôm nay là:

Con không xin Chúa cho con địa vị.

Con không xin Chúa cho con giàu sang.

Con không xin Chúa cho con danh vọng, quyền thế.

Con chỉ xin Chúa cho con những linh hồn hư mất,và xin Chúa giúp con

biết nắm bắt cơ-hội đưa họ đến với Ngài. Để từ nay mỗi lần tiễn đưa một người

vừa nằm xuống…

qua dòng lệ, con có thể  mỉm cười tự nhủ: Tuy mất mà còn. Amen!

Việc giảng đạo chuyên tâm lo trước

Chớ chần chờ, trễ bước tiến hành!

Ra đi nhờ Chúa Thánh Linh

Đồng công, cộng tác, hiệp tình giảng rao.

Thiết tha nói với đồng bào,

Giê-Xu, Cứu Chúa đường vào vĩnh sinh.

Cùng trong một Chúa Thánh Linh,

Tôi đây, anh đấy, chúng mình tiến nhanh!

Đạo cứu rỗi, ấy Tin Lành.

Giải bày cạn kẽ, lòng thành Chúa thương.

Chúa cảm động, giúp đồng hương 

Nhận ơn cứu rỗi, ma vương thua bề.

Ngày Chúa đến, đã gần kề

Mau mau bạn hỡi! Chớ câu nê.

Một ngày chậm trễ bao người mất !

Địa ngục hoác mồm, thật gớm ghê.

Bạn hỡi! Tôi nghe xót xa lòng

Thánh Linh Chúa cáo trách bên trong…

Mỗi lần nghe tin, một người vừa nằm xuống,

Tôi bàng-hoàng..: chưa trả nợ yêu thương!

Bạn hỡi! Có nghe xót xa lòng?

Có nghe tiếng Chúa cáo trách không?

Mỗi lần nghe tin, một người vừa nằm xuống

Có bàng hoàng.. nghĩ đến cảnh hư-vong?

 

Ngô Thiên Hương

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author