Home Văn Nghệ Xuân Nguyện Cầu

Xuân Nguyện Cầu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúng con thật đứng ngẩn ngơ
Trước tình yêu Chúa vô bờ bến thay
Chúng con đồng nhất hôm nay
Ngợi khen Chân Chúa, mười hai câu nầy 

Thứ nhất,Chúa Thánh khiết thay
Nhị là, Chúa Đấng dẫy đầy hồng ân
Tam là, Chúa Đấng khoan nhân
Tứ là, Chúa Đấng quyền năng tuyệt vời.

Ngũ là, Chúa Đấng sáng ngời
Lục là, Chúa Đấng đời đời không hai.
Thất là, Đấng chẳng đổi thay
Bát là, Chúa Đấng vinh oai mọi đường.

Cửu là, Chúa Đấng yêu thương 
Thập là, Chúa Đấng bình khương cho lòng.
Thập nhất, Chúa Đấng cảm thông:
Ban ơn, nâng đỡ, vỗ về, dạy khuyên.

Thập nhị, Chúa Đấng Chăn Chiên
Dắt đưa Hội Thánh nhiều niên qua rồi
Chúng con đồng nhất mấy lời
Dâng lên Cha Thánh đời đời tôn Vương .

Chúc mừng danh Chúa hiển dương,
Ban ơn Hội Thánh, bình khương năm nầy.


Ngô Thiên Hương

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like