Leaderboard Ad

Thăm Bãi Bụt

0

HoiThanh.Com

Một chiều thăm bãi Bụt

Đứng nhìn tượng Phật bà

Người buồn như muốn nói:

Thôi con đừng nhìn ta

Người buồn như muốn nói:

Thôi con đừng thương ta

Ta: bê tông, sắt, đá

Ta: do người tạo ra.

 

Một chiều thăm bãi Bụt

Nhìn lên núi Sơn Trà

Nghe rì rào suối chảy

Nhìn muôn trùng biển xa

Mà nghe lòng tê tái

Mà nghe lòng xót xa

Sao con người tệ thế

Không biết thờ kính Cha,

Đấng tạo nên vũ trụ

Đấng dựng nên muôn loài

Đấng chăm nuôi chim sẻ

Đấng quan phòng cánh hoa .

 

Một chiều thăm bãi Bụt

Nhìn trời biển bao la

Nhìn trùng khơi sóng vỗ

Con dâng lời ngợi ca

Con dâng lời ngợi ca

Chúa toàn năng cao cả

Chúa nhân từ bao la

Thương con, Ngài giáng thế

Chết ở Gô-gô-tha

Chúa ơi! Cho con được

Sống kết quả cho Ngài

Cho con làm muối mặn

Giữa chợ đời điêu ngoa

Cho con làm ánh sáng

Đưa người về nhà Cha.


Tô Vu Gia -mùa hè 2013.

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

About Author