Home Chuyên Đề 5 Lời Kinh Thánh Dạy Để Trở Nên Giàu Có

5 Lời Kinh Thánh Dạy Để Trở Nên Giàu Có

by ChristianToday
30 đọc

Trở nên giàu có và sung túc là niềm ao ước của hàng tỷ người trên thế giới. Hình như nhiều người nghĩ rằng giàu có nghĩa là có nhiều tiền bạc, xe cộ, nhà cửa và nhiều thứ khác. Và dù các từ điển định nghĩa “sung túc” và “giàu có” theo cách đó, Kinh Thánh lại nghĩ khác.

Sự giàu có theo Kinh Thánh

Khi chúng ta tìm xem cách Kinh Thánh miêu tả về giàu có và sung túc, có một từ thường hay bị nhiều người hiểu nhầm và chối bỏ. Đó là từ “thỏa lòng”.

Phao-lô, trong thư gởi đến Ti-mô-thê, miêu tả nó đơn giản là có “đủ cơm ăn, áo mặc” (1 Ti-mô-thê 6:8). Có vẻ sự giàu có không phải là tích trữ rất nhiều của cải và ham muốn góp nhặt nhiều hơn nữa cho mình. Đúng hơn, nó nghĩa là cảm thấy thỏa lòng với những gì Chúa cho.

Vậy bạn có muốn trở nên giàu có và sung túc theo đường lối của Kinh Thánh?

Dưới đây là vài lời dạy từ Kinh Thánh.

1. Thỏa lòng với những gì đủ cho nhu cầu của mình

Vả, sự tin-kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng” – 1 Ti-mô-thê 6:6-8.

2. Cẩn thận với ham muốn có nhiều hơn những gì mình thực sự cần

Còn như kẻ muốn nên giàu-có, ắt sa vào sự cám-dỗ, mắc bẫy-dò, ngã trong nhiều sự tham-muốn vô-lý thiệt-hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy-diệt hư-mất. Bởi chưng sự tham tiền-bạc là cội-rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo-đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau-đớn.” – I Ti-mô-thê 6:9-10

3. Tin cậy Chúa trong mọi điều, kể cả trong sự vui thỏa

Hãy răn-bảo kẻ giàu ở thế-gian nầy đừng kiêu-ngạo và đừng để lòng trông-cậy nơi của-cải không chắc-chắn, nhưng hãy để lòng trông-cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư-dật cho chúng ta được hưởng.” – I Ti-mô-thê 6:17

Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.” – Thi Thiên 37:4

4. Giàu có trong những điều lành để được sự sống thật

Hãy răn-bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước-đức, kíp ban-phát và phân-chia của mình có, vậy thì dồn-chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền-vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật.” – I Ti-mô-thê 6:18

Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh-hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công-bình anh em nữa.” – II Cô-rinh-tô 9:10

5. Đừng lười biếng, nhưng hãy làm việc chăm chỉ cho Chúa

Kẻ làm việc tay biếng-nhác trở nên nghèo-hèn; Còn tay kẻ siêng-năng làm cho được giàu-có.” – Châm Ngôn 10:4

Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ-nghiệp làm phần-thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Vì ai ăn-ở bất-nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất-nghĩa của mình: không tây-vị ai hết.” – Cô-lô-sê 3:23-25

Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.” – 2 Cô-rinh-tô 8:9

Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus” – Phi-líp 4:19

Luật pháp truyền phán từ miệng Chúa thật quý báu cho con hơn hàng nghìn đồng vàng và bạc.” – Thi Thiên 119:72

Nhà của người công chính có nhiều báu vật, Nhưng hoa lợi của kẻ ác chỉ đem rắc rối đến cho họ.” – Châm Ngôn 15:6

Thưa anh em yêu dấu của tôi, hãy nghe đây: Chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn lựa người nghèo ở thế gian nầy để làm cho họ giàu trong đức tin, và thừa kế vương quốc mà Ngài đã hứa cho những người yêu mến Ngài sao?” – Gia-cơ 2:5

Dịch: Richard Huynh

Nguồn: Christian Today

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like