Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Sự Vĩ Đại Vô Đối Của Đức Chúa Trời

Ngày 27 – Sự Vĩ Đại Vô Đối Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 41:1-20

1 Hỡi các hải đảo, hãy im lặng trước mặt Ta! Hãy để các dân tộc nhận lấy sức mới; Hãy để chúng đến gần và lên tiếng! Chúng ta hãy đến gần nhau để phán đoán! 2 Ai đã khiến một người nổi lên từ phương đông, lấy sự công chính gọi người đến bên chân mình? Ngài phó các nước trước mặt người, khiến người chinh phục các vua; Ngài phó họ cho lưỡi gươm của người như bụi đất, và phó họ cho cây cung của người như rơm rác bị gió đùa đi. 3 Người truy đuổi họ và vượt qua con đường người chưa hề đặt chân đến mà vẫn bình an.4 Ai đã thực hiện và hoàn thành việc đó? Ai đã kêu gọi các thế hệ từ ban đầu? Ấy chính là Ta, Đức Giê-hô-va, Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng. 5 Các hải đảo thấy và khiếp sợ, các nơi tận cùng cõi đất đều run rẩy. Chúng đều lại gần và tiến đến. 6 Ai nấy giúp đỡ người lân cận và bảo anh em mình: “Hãy can đảm lên!” 7 Thợ chạm khuyến khích thợ bạc, thợ gò khuyến khích thợ rèn; Họ nói về mối hàn rằng: “Thế là tốt!”, rồi dùng đinh đóng để tượng khỏi lung lay. 8 Nhưng hỡi Y-sơ-ra-ên, con là đầy tớ Ta, hỡi Gia-cốp là kẻ Ta đã chọn, các con là dòng dõi của Áp-ra-ham, bạn Ta.9 Ta đã nắm lấy con từ tận cùng cõi đất, gọi con từ các miền xa xăm và bảo con rằng: “Con là đầy tớ Ta, Ta đã chọn con, không từ bỏ con.”10 Đừng sợ vì Ta ở với con, chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con! Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con. 11 Nầy, mọi kẻ nổi giận cùng con sẽ hổ thẹn và bị sỉ nhục. Những kẻ nổi lên chống nghịch con sẽ trở nên hư không và bị diệt vong. 12 Con sẽ tìm những kẻ gây hấn với con, nhưng không tìm thấy chúng; Những kẻ tranh chiến với con sẽ bị diệt sạch và không còn gì cả. 13 Vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Đấng nắm giữ tay phải con và phán với con rằng: “Đừng sợ, chính Ta sẽ giúp đỡ con.” 14 Hỡi sâu bọ Gia-cốp, đừng sợ! Hỡi những người Y-sơ-ra-ên, chính Ta sẽ giúp đỡ con, Đức Giê-hô-va phán vậy; Đấng cứu chuộc con là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 15 Nầy, Ta sẽ khiến con làm dụng cụ đập lúa vừa mới vừa sắc bén và có nhiều răng. Con sẽ giày đạp và nghiền nát các núi, làm cho các đồi trở nên như rơm rác. 16 Con sẽ rê chúng, và gió sẽ đùa chúng đi, Một cơn gió lốc sẽ làm chúng tan tác. Nhưng con sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, và sẽ tự hào trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 17 Những người nghèo nàn và thiếu thốn tìm nước uống mà không được, lưỡi họ khô vì khát. Nhưng Ta là Đức Giê-hô-va sẽ nhậm lời họ; Ta là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên sẽ không từ bỏ họ. 18 Ta sẽ khiến sông chảy ra trên các đồi trọc, và suối trào lên giữa các thung lũng. Ta sẽ biến hoang mạc thành ao hồ, và đất khô thành các nguồn nước. 19 Ta sẽ đặt trong hoang mạc cây bá hương, cây keo, cây sim và cây ô-liu; Ta sẽ trồng nơi đồng hoang cây tùng, cây sam, và cây hoàng dương chung với nhau. 20 Để mọi người xem thấy và biết, cùng nhau suy ngẫm và hiểu rằng tay Đức Giê-hô-va đã làm điều ấy, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã dựng nên nó.

Suy ngẫm:

C.1-7 Đức Chúa Trời phán về điều sẽ xảy ra trong tương lai (sự xuất hiện của một người đi xâm chiếm) và Lời này được ứng nghiệm vào một ngày sau này qua vua Sy-ri vùng Ba-tư. Điều này chứng minh rằng Đức Chúa Trời cai trị thế giới và quyết định lịch sử.

C.8-13 Cho nên, dân Y-sơ-ra-ên của Ngài không cần phải sợ hãi, hay lo lắng về bất cứ điều gì. Họ chỉ cần tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng cai trị thế giới và viết nên lịch sử, ở với họ và chăm sóc họ.

C.14-20 Đức Chúa Trời không chỉ giải cứu dân Y-sơ-ra-ên yếu đuối, mà Ngài còn khiến họ mạnh mẽ và dùng họ như là cái máy đập lúa. Và qua điều này, Đức Chúa Trời sẽ tỏ ra quyền năng và sự vĩ đại của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời không bỏ dân của Ngài mà Ngài đã chọn, nhưng sẽ luôn ở cùng với họ và khiến họ nên mạnh mẽ. Vì thế, dẫu rằng kẻ thù với uy lực lớn có thể xuất hiện trước con cái Đức Chúa Trời, chúng nó sẽ phải sợ hãi và chạy trốn. Bạn đang sợ hãi điều gì? Hãy tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng giữ gìn bạn trong bàn tay của Ngài.

Đức Chúa Trời luôn làm thỏa mãn nhu cầu của những người đáng thương và nghèo thiếu. Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của họ, mang nước đến những nơi khô hạn và biến hoang mạc và đất hoang thành rừng. Nếu người ta thấy các phước hạnh như thế, họ sẽ nhận ra Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa là ai.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con tin rằng Ngài luôn ở cùng con và làm đầy linh hồn khô hạn của con bằng nước của dòng sông Thánh Linh Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 4-6

Bình Luận:

You may also like