Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Phước Nhận Được Qua Việc Lừa Dối

Ngày 09 – Phước Nhận Được Qua Việc Lừa Dối

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 27: 15-29

15 Rê-bê-ca lấy quần áo tốt nhất của Ê-sau, con trưởng nam, để sẵn trong nhà mà mặc vào cho Gia-cốp, con trai út. 16 Bà còn lấy da dê con bọc hai tay và phần cổ nhẵn nhụi của Gia-cốp. 17 Rồi Rê-bê-ca đặt món ăn ngon và bánh mà bà đã sửa soạn vào tay Gia-cốp, con trai mình.

18 Gia-cốp đến gần cha và thưa: “Cha ơi!” Y-sác đáp: “Cha đây, con là đứa nào đấy?” 19 Gia-cốp thưa: “Con là Ê-sau, con trưởng nam của cha đây. Con đã làm như lời cha dặn bảo. Xin cha ngồi dậy, ăn món thịt săn của con rồi cha đích thân chúc phước cho con.” 20 Y-sác hỏi: “Sao con săn được nhanh thế?” Gia-cốp thưa: “Nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha giúp con được may mắn.” 21 Y-sác nói với Gia-cốp: “Con ơi, con lại gần đây để cha rờ xem con có phải là Ê-sau, con của cha không.” 22 Gia-cốp lại gần cha mình là Y-sác. Ông rờ và nói: “Giọng nói thì của Gia-cốp, mà tay lại của Ê-sau.” 23 Y-sác không nhận ra Gia-cốp, vì hai tay cũng có lông như của anh là Ê-sau, nên Y-sác chúc phước cho Gia-cốp. 24 Ông lại hỏi: “Có đúng con là Ê-sau, con trai của cha không?” Gia-cốp thưa: “Dạ phải, chính con đây.” 25 Rồi Y-sác bảo: “Đem cho cha món thịt rừng con săn được để cha ăn và chúc phước cho con.” Gia-cốp dọn cho cha ăn và cũng mang rượu đến cho cha uống nữa. 26 Rồi Y-sác nói với Gia-cốp: “Con ơi, hãy lại gần và hôn cha đi.” 27 Gia-cốp lại gần và hôn cha. Y-sác ngửi mùi thơm từ áo con, liền chúc phước cho. Ông nói: “Nầy, mùi hương của con takhác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Giê-hô-va đã ban phước.28 Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho con sương móc từ trời,đượm màu mỡ của đất,dư dật lúa mì và rượu nho.29 Nguyện các dân phục vụ con, các nước quỳ lạy con!Hãy cai trị anh em con, các con trai của mẹ con đều quỳ lạy con!Ai nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa lại, ai cầu phước cho con sẽ được ban phước lại!”.

Suy ngẫm và hiểu

Gia-cốp mặc áo của Ê-sau và phủ tay và cổ chàng bằng da dê. Chàng lấy đồ ăn mà Rê-bê-ca đã nấu, và đi đến với Y-sác và xin được chúc phước (c.15-17). Y-sác, hai mắt đã mờ, thấy lạ rằng đồ ăn được chuẩn bị nhanh hơn bình thường. Thêm vào đó, bởi vì giọng nói của con trai ông hơi khác, Y-sác đã bị lời nói và sự cải trang của Gia-cốp đánh lừa, và ông đã chúc phước cho Gia-cốp. Y-sác chúc phước cho Gia-cốp chính phước lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham (12:2-3; c.18-29).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.15-27 Đức Chúa Trời thiết lập trật tự của vương quốc Ngài, điều vượt quá lô-gic của chúng ta. Dầu rằng sự hỗn độn và mất trật tự, như tấm lòng lạnh giá đã cướp phước của người anh, hoặc sự thiên vị của cha mẹ đối với con cái, và thậm chí qua sự lừa dối giữa các gia đình. Tuy vậy, lịch sử có thể dường như nó được tạo ra bởi sáng kiến của con người, nhưng nó luôn luôn kết thúc bằng sự làm thành kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.27-29 Gia-cốp đã nhận được phước của Đức Chúa Trời với dư dật đất đai và hoa trái, sức mạnh để cai trị mọi người và các dân tộc, và là nguồn của mọi phước hạnh. Nhưng Kinh Thánh không giải thích tại sao người nhận được phước lại là Gia-cốp. Thậm chí ngày nay, chúng ta đã nhận được phước lớn lao của vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cũng không thể giải thích được tại sao chúng ta lại nhận được những đặc quyền phong phú như thế này. Đó thực sự là bởi ân điển của Đức Chúa Trời!

Tham khảo

27:29 Hãy để cho các dân phục vụ con, và các dân tộc cúi xuống trước con. Lời chúc phước của Y-sác cho “người con trưởng” của ông đi xa hơn sự cầu xin về những nhu yếu phẩm vật chất dư dật. Ở đây Y-sác cầu xin quyền tể trị tối cao trên cõi vũ trụ, bao phủ không chỉ gia đình ông, nhưng mà cả các dân tộc và các quốc gia. Phước hạnh này rõ ràng được xây dựng trên lời hứa thiên thượng dành cho Áp-ra-ham rằng các vua sẽ ra từ hậu duệ của ông (17:6).

27:29 Đáng rủa sả cho kẻ nào rủa sả ngươi, và phước cho kẻ nào chúc phước cho ngươi! Những lời này, lặp lại lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho Áp-ra-ham trong 12:3, phát triển một chủ đề quán xuyến trong sách Sáng Thế Ký, nơi phước hoặc lòng yêu thương của Đức Chúa Trời được truyền đến những người khác thông qua những thành viên của dòng họ đặc biệt. Tuy vậy, phước này bị cất đi khỏi những người xem thường việc được là những người lựa chọn của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Chúng con tạ ơn vì ân điển của Ngài, thưa Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng con những phước hạnh mà chúng con không xứng đáng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xa-cha-ri 5-8

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like