Home Ngày 03 – Y-Sác Cưới Vợ

Ngày 03 – Y-Sác Cưới Vợ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 24:50-67

50 La-ban và Bê-tu-ên đáp: “Điều nầy đến từ Đức Giê-hô-va, chúng tôi không thể nói với ông nên hay không nên được. 51 Kìa, Rê-bê-ca đang ở trước mặt ông. Ông hãy dẫn cháu đi để nó được làm vợ của con trai chủ ông như lời Đức Giê-hô-va phán dạy.” 52 Vừa nghe họ nói, người đầy tớ của Áp-ra-ham sấp mình xuống thờ lạy Đức Giê-hô-va. 53 Ông lấy các thứ nữ trang bằng bạc vàng và y phục trao cho Rê-bê-ca; ông cũng lấy các tặng vật quý giá dâng cho anh và mẹ nàng. 54 Rồi người đầy tớ và các người cùng đi, ăn uống và nghỉ đêm tại đó. Sáng hôm sau, khi họ thức dậy, người đầy tớ nói: “Xin cho tôi trở về với chủ của tôi.” 55 Nhưng anh và mẹ cô gái nói: “Xin cho cháu ở lại với chúng tôi thêm ít ngày nữa, khoảng chừng mười bữa rồi nó sẽ đi.” 56 Người đầy tớ nói: “Xin đừng cầm giữ tôi, vì Đức Giê-hô-va đã cho chuyến đi của tôi thành công. Xin cho tôi lên đường để tôi trở về với chủ tôi.” 57 Họ nói: “Chúng tôi sẽ gọi cô gái và hỏi ý kiến nó thế nào.” 58 Họ gọi Rê-bê-ca và hỏi: “Con có muốn đi với người nầy không?” Nàng đáp: “Con muốn đi.” 59 Vậy họ đưa em gái họ là Rê-bê-ca và người vú của nàng lên đường cùng với người đầy tớ của Áp-ra-ham và những người cùng đi. 60 Họ chúc phước cho Rê-bê-ca rằng: “Em gái chúng ta ơi! Chúc em được trở thành người mẹ của muôn triệu người, và dòng dõi em chiếm được cổng thành quân địch.”61 Rê-bê-ca và các nữ tì đứng dậy, cưỡi lạc đà và đi theo người đầy tớ đó. Vậy, người đầy tớ đưa Rê-bê-ca lên đường.62 Bấy giờ, Y-sác đang ở Nê-ghép và từ giếng La-chai Roi trở về. 63 Trời về chiều, Y-sác đi ra ngoài đồng để suy ngẫm. Chàng ngước mắt lên và chợt thấy đàn lạc đà từ đâu đang đến gần. 64 Nàng Rê-bê-ca cũng ngước mắt lên và thấy Y-sác. Nàng liền xuống khỏi lạc đà, 65 và hỏi người đầy tớ: “Người đàn ông ở đằng kia đang vượt cánh đồng để đón chúng ta là ai vậy?” Người đầy tớ thưa: “Đó là chủ của tôi.” Nàng liền lấy lúp che mặt lại. 66 Người đầy tớ thuật lại cho Y-sác mọi việc ông đã làm. 67 Y-sác đưa Rê-bê-ca vào trại của Sa-ra, mẹ mình, cưới nàng làm vợ và yêu thương nàng. Vậy, Y-sác được khuây khỏa sau cái chết của mẹ mình.

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi nghe câu chuyện của người đầy tớ, gia đình Rê-bê-ca nhận biết tất cả những điều này là công việc của Đức Chúa Trời và chấp nhận cuộc hôn nhân của Rê-bê-ca với Y-sác. Người đầy tớ cảm tạ Đức Chúa Trời, và quyết định đưa Rê-bê-ca đi ngay buổi sáng hôm sau. Gia đình muốn ở thêm với Rê-bê-ca, nhưng Rê-bê-ca vui mừng đi theo người đầy tớ của Áp-ra-ham lên đường trở về nhà (c.50-61).

Y-sác đang ngẫm nghĩ ngoài đồng khi chàng gặp Rê-be-ca, người đi về nhà cùng với người đầy tớ. Y-sác cưới Rê-bê-ca và được an ủi sau cái chết của mẹ chàng (c.62-67).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.57-60 Sau khi chắc chắn về ý muốn của Đức Chúa Trời, Rê-bê-ca đã đi con đường, trên đó nàng có thể không bao giờ trở lại. Sự vâng lời dạn dĩ của Rê-bê-ca đã trở thành một sự kết nối quan trọng trong việc hoàn tất lời hứa của Đức Chúa Trời. Liệu chúng ta có lưỡng lự, thậm chí khi chúng ta biết ý muốn của Chúa, hay không?

C.67 Rê-bê-ca trở thành niềm an ủi nỗi buồn của Y-sác sau cái chết của mẹ chàng. Việc Y-sác đưa nàng vào lều của Sa-ra ngụ ý rằng Sa-ra sẽ là “người mẹ của các dân tộc” đã được truyền lại cho Rê-bê-ca. Thậm chí ngày nay, sự buồn phiền và đau đớn trong đó vương quốc của Đức Chúa Trời được hoàn tất, sẽ biến thành sự an ủi và vui mừng!

Tham khảo

24:50–51 Sự việc đến từ Chúa…như Chúa đã phán. Em và cha của Rê-bê-ca thừa nhận rằng tính chất theo ý Trời của mọi việc diễn ra chỉ ra một cách thuyết phục rằng Rê-bê-ca phải trở thành vợ của Y-sác. Điều này rõ ràng là ý muốn của Đức Chúa Trời.

24:63 Y-sác đi ra ngoài. Đây là một sự kiện nữa được sự hướng dẫn thiên thượng, điều cho phép Y-sác là người đầu tiên gặp Rê-bê-ca khi họ về đến quê hương. 24:65 nàng lấy cái mạng và trùm lên mặt. Đây là tập tục đối với một người phụ nữ che mặt bằng một chiếc mạng trong thời gian hứa hôn.

Cầu nguyện:Chúa kính yêu, xin hãy giúp cộng đồng chúng con trở thành một nơi ý muốn của Ngài và sự vâng phục trong thế giới này được kết hiệp.

Đọc Kinh Thánh trong năm: 5-7

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận: