Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Trống Rỗng Và Đầy Tràn

Ngày 07 – Trống Rỗng Và Đầy Tràn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 26: 17-35

17 Vậy, Y-sác bỏ nơi ấy, đến đóng trại tại thung lũng Ghê-ra và cư ngụ tại đó. 18 Y-sác đào lại mấy cái giếng đã đào trong đời Áp-ra-ham, cha mình. Các giếng ấy đã bị người Phi-li-tin lấp lại sau khi Áp-ra-ham qua đời. Ông gọi tên các giếng đó theo tên mà cha ông đã đặt. 19 Nhưng khi các đầy tớ của Y-sác đào giếng trong thung lũng và gặp được một mạch nước phun, 20 thì những người chăn chiên ở Ghê-ra đến tranh giành với các người chăn chiên của Y-sác. Họ nói: “Mạch nước nầy là của chúng tôi”, nên ông đặt tên giếng nầy là Ê-sết, vì họ đã tranh giành với ông. 21 Sau đó, các đầy tớ đào một giếng khác và cũng bị tranh giành, nên ông đặt tên giếng nầy là Sít-na. 22 Y-sác bỏ chỗ đó đi đào một giếng khác và giếng nầy không bị tranh giành, nên ông đặt tên là Rê-hô-bốt, và nói: “Bây giờ Đức Giê-hô-va đã cho chúng ta chỗ ở rộng rãi, và chúng ta sẽ được thịnh vượng trong xứ nầy.” 23 Từ chỗ đó, Y-sác đi lên Bê-e Sê-ba. 24 Đêm ấy, Đức Giê-hô-va hiện đến và phán với ông: “Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, cha của con. Đừng sợ, vì Ta ở với con. Ta sẽ ban phước cho con và làm cho dòng dõi con gia tăng, vì Áp-ra-ham là đầy tớ Ta!” 25 Y-sác lập một bàn thờ, cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va và đóng trại tại đó. Rồi các đầy tớ của ông đào ở đó một cái giếng. 26 Vua A-bi-mê-léc từ Ghê-ra đến viếng thăm Y-sác. Cùng đi có cố vấn A-hu-sát và chỉ huy trưởng Phi-côn. 27 Y-sác hỏi: “Các ông ghét tôi và đã đuổi tôi xa các ông, sao các ông còn đến tìm tôi làm gì nữa?” 28 Họ trả lời: “Chúng ta thấy rõ Đức Giê-hô-va đã phù hộ ngươi, nên chúng ta nghĩ là giữa ngươi với chúng ta phải có một lời thề để kết ước với nhau. 29 Ngươi phải thề chẳng bao giờ làm hại chúng ta cũng như chúng ta đã không đụng đến ngươi, trái lại còn hậu đãi và để ngươi ra đi bình an. Bây giờ ngươi là người được Đức Giê-hô-va ban phước.” 30 Y-sác dọn một bữa tiệc và họ cùng ăn uống với nhau. 31 Sáng hôm sau họ dậy sớm, lập lời thề với nhau. Rồi Y-sác tiễn các người đó lên đường và họ ra đi bình an. 32 Cũng trong ngày đó, các đầy tớ của Y-sác đến báo với ông về cái giếng họ mới đào. Họ nói: “Chúng tôi đã tìm thấy nước.” 33 Ông đặt tên giếng đó là Si-ba. Vì vậy mà thành ấy có tên là Bê-e Sê-ba cho đến ngày nay. 34 Khi được bốn mươi tuổi thì Ê-sau cưới vợ, một người tên là Giu-đít, con gái của Bê-ê-ri, người Hê-tít, và một người tên là Bách-mát, con gái của Ê-lôn, cũng người Hê-tít. 35 Hai cô dâu nầy là nỗi đắng cay cho cuộc đời Y-sác và Rê-bê-ca.

Suy ngẫm và hiểu

Mỗi lần người Phi-li-tin bắt đầu một cuộc cãi cọ vì một cái giếng, Y-sác lại để lại cái giếng và rời đi một chỗ khác (c.17-22). Đức Chúa Trời đã đến với Y-sác, hứa ban phước và làm thành lời hứa của Ngài. A-bi-mê-léc chứng kiến điều này và đã đến với Y-sác và đề nghị hòa ước với ông (c.23-33). Tuy vậy, gia đình Y-sác vẫn còn nhiều lo lắng. Điều này đến từ hai người vợ của Ê-sau. Họ là những người phụ nữ Hê-tít ở Ca-na-an và họ khiến cuộc sống của Y-sác và Rê-bê-ca trở nên cay đắng (c.34-35).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-23 Y-sác không bước xuống bởi vì ông thua sự tranh luận. Thay vào đó, ông chọn bỏ qua (chịu thua). Điều này chỉ có thể làm được bởi vì ông có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chu cấp. Đức Chúa Trời đáp lại đức tin của ông bằng “Rê-hô-bốt” (nơi rộng rãi). Đức Chúa Trời đã ban cho một nơi rộng rãi để thở, cho một người mềm mại và trung tín. Chúng ta có thể sống đời sống của chúng ta như Y-sác được không?

C.26-29 A-bi-mê-léc đề nghị hòa ước với Y-sác. A-bi-mê-léc thấy rằng cho dù bao nhiêu thứ bị cất đi khỏi đời sống của Y-sác, Đức Chúa Trời vẫn hành động và làm cho nó được đầy dẫy trở lại. Ông ta biết rằng không ai có thể đánh bại được Y-sác bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng với ông. Tương tự, việc một người hạ mình là cách duy nhất để người đó thắng trong thế giới này.

Tham khảo

26:19–22 Do nước là thứ hàng hóa quan trọng trong vùng đất khô khan này, những việc tranh chấp về quyền sở hữu những cái giếng là bình thường (xem 21:25). Tên của những cái giếng, Ê-sét (“sự tranh chấp”, 26:20), Sít-na (“sự thù hằn”, c.21), và Rê-hô-bốt (“nơi rộng rãi/ khoảng trống”, c.22), phản ánh những sự kiện liên quan đến chúng.

26:32–33 Việc thông qua hiệp ước trùng với việc phát hiện ra nước trong một cái giếng do những đầy tớ của Y-sác đào (c.32). Kết quả là cái giếng được gọi là Si-ba (tiếng Hê-bơ-rơ shib‘ah, c.33), giống như từ tiếng Hê-bơ-rơ với nghĩa “lời thề” (shebu‘ah).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trông đợi những công việc của Ngài làm đầy cho chúng con, hỡi Đức Chúa Trời, và xin hãy giúp chúng con vâng lời và khiêm nhường.

Đọc Kinh Thánh trong năm: A-ghê 1-2

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like