Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Sự Thử Thách Tình Yêu Thương

Ngày 13 – Sự Thử Thách Tình Yêu Thương

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 44:1-13

1 Giô-sép ra lệnh cho quản gia: “Hãy đổ đầy lương thực vào bao của những người nầy. Họ chở được bao nhiêu thì đổ cho họ bấy nhiêu, còn tiền của người nào thì để vào bao của người nấy. 2 Cũng để cái chén bạc của ta vào miệng bao của người em út, chung với tiền mua lúa của nó.” Quản gia làm đúng như lời Giô-sép dặn. 3 Vừa rạng sáng hôm sau, người ta để cho anh em của Giô-sép cùng với lừa của họ ra đi. 4 Họ ra khỏi thành chưa được bao xa thì Giô-sép bảo người quản gia: “Hãy mau đuổi theo những người kia; khi đuổi kịp rồi, hãy nói: ‘Sao các người lấy oán đền ân? 5 Chẳng phải đây là cái chén mà chủ ta dùng để uống rượu và bói toán sao?(h) Các người đã làm một việc thật tệ hại.’” 6 Người quản gia đuổi kịp và lặp lại những lời ấy. 7 Họ đáp: “Sao ngài lại nói vậy? Không bao giờ các đầy tớ ngài lại làm một việc như thế! 8 Ngài xem, từ Ca-na-an chúng tôi còn đem tiền tìm thấy trong miệng bao xuống trả lại cho ngài, thử hỏi làm sao chúng tôi lại ăn cắp bạc hay vàng trong nhà chủ ngài được chứ? 9 Nếu vật đó được tìm thấy nơi người nào thì người đó phải chết, còn chúng tôi sẽ làm nô lệ cho ngài.” 10 Người quản gia nói: “Được, hãy làm như lời các người nói. Nếu tìm thấy chén nơi người nào thì người đó sẽ làm nô lệ cho tôi, còn những người khác thì vô tội.” 11 Mỗi người vội vàng hạ bao lúa mình xuống đất và mở ra. 12 Người quản gia lần lượt lục soát, bắt đầu từ người anh cả đến người em út. Cái chén được tìm thấy trong bao của Bên-gia-min. 13 Họ xé áo mình, mỗi người chất đồ lên lưng lừa, rồi trở lại thành.

Suy ngẫm và hiểu

Giô-sép – người bị các anh mình ghét và bị bán như một nô lệ – đã muốn thấy cách mà các anh chàng thay đổi kể từ khi họ ngược đãi chàng cách đây lâu lắm rồi. Đặc biệt, chàng muốn thấy thái độ của họ đối với Bên-gia-min. Vì thế, chàng ra lệnh cho người quản gia của mình để cái chén bạc vào bao lúa của Bên-gia-min và bảo người đầy tớ đuổi theo họ đang trên đường về nhà, để ‘tìm ra’ hành vi trộm cắp. Ngoài ra, Giô-sép cũng bảo với người quản gia dọa họ là sẽ khiến Bên-gia-min thành nô lệ khi ông tìm thấy cái chén bạc đó. Mọi thứ được thực hiện theo kế hoạch của Giô-sép. Thất vọng thay về điều xảy ra với Bên-gia-min, các anh xé áo mình và khóc (c.1-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-5 Khi các anh sấp mình xuống trước chàng, Giô-sép hẳn đã nhận ra giấc mộng của chàng đã được thực hiện, nhưng điều này vẫn không hoàn toàn làm chàng hài lòng, vì thế chàng đã bày ra một cách để thử các anh mình. Điều này là vì chàng nghĩ rằng việc sấp mình xuống của các anh trước chàng không phải tất cả những điều xảy đến trong giấc mộng mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Nếu đúng như vậy, thì chàng đã gọi cả gia đình mình đang ở Ca-na-an vào lúc mà chàng trở thành người cai trị của Ai Cập rồi. Giô-sép biết rằng giấc mộng của chàng không phải là giấc mộng cho riêng mình, mà là ý muốn của Đức Chúa Trời, Đấng đã thực hiện các công việc của Ngài qua Giô-sép. Cho nên, Giô-sép phải chịu nỗi đau lớn vì giấc mộng đó: chẳng có một động cơ báo thù nào với các anh em mình trong giấc mộng của chàng; chàng đã kìm nén cảm xúc khi gặp Bên-gia-min; và trì hoãn hy vọng gặp lại cha mình. Giô-sép không chỉ là người nằm mộng; mà chàng còn là một người đầy tớ thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời, điều được bày tỏ qua giấc mộng của chàng.

Tham khảo   

44:3–5 chủ ta … bói toán (c.5). Vì những lời nhận xét này được sắp đặt trong văn cảnh một mưu mẹo tinh vi nên không thể biết được Giô-sép có thực sự làm những công việc đó hay không. Giô-sép rõ ràng có ý muốn các anh trai tin rằng ông có năng lực nhận biết siêu nhiên (xem c.15).

44:9-10 Tự tin về sự vô tội của mình, các anh trai đề xuất rằng: nếu chén được tìm thấy nơi người nào thì người đó phải chết, còn tất cả sẽ làm nô lệ cho người quản gia (từ tiếng Hê-bơ-rơ chỉ người đầy tớ, ở đây cũng ngụ ý là “những nô lệ”). Đáp lại điều này, quản gia của Giô-sép đưa ra một đề nghị khoan dung hơn, tức là chỉ đòi người nào có tội phải làm nô lệ cho mình. 

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, qua đời sống của chúng con, xin hãy giúp chúng con vâng lời Ngài để thực hiện giấc mộng của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giăng 21-23

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like