Home Dưỡng Linh Tập Trung Vào Mục Đích

Tập Trung Vào Mục Đích

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngài biết rằng sản phẩm cuối cùng sẽ là trời mới và đất mới, và Ngài biết rằng có những thế lực sẽ cố gắng phá hủy những chương trình của Ngài, và đó cũng là lý do tại sao Ngài còn lập kế hoạch đánh bại chúng.  Chương trình của Ngài được lập rất kỹ lưỡng.  Những chương trình của bạn cũng cần như vậy.

Khi Đức Chúa Trời ban cho bạn một kế hoạch, những sự khó khăn cũng sẽ nảy sinh để ngăn cản kế hoạch của bạn cùng điều bạn đã nhìn thấy và mơ ước một cách sáng tạo, nhờ Đức Thánh Linh.  Khi điều này xảy ra, bạn cần phải tập trung mắt mình vào mục đích.  Hãy nhớ rằng giấc mơ Đức Chúa Trời ban cho bạn lớn hơn bạn.  Giấc mơ ấy luôn liên quan đến người khác nữa và thực sự không khả thị nếu thiếu sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.  Khi đứng trước thập tự giá, Chúa Giê-xu không chỉ nhìn thấy những sự thương khó của mình mà Ngài còn nhìn thấy những sự vinh hiển kèm theo đang chờ đợi Ngài sau thập tự giá.  Môi-se lựa chọn không hưởng thụ những vui sướng của tội lỗi cùng những người Ê-díp-tô, ông đã ngửa trông sự ban thưởng.  “Người đứng vững như thấy Đấng không thể được” (Hê-bơ-rơ 11:27b).  Mắt ông đã chăm chú vào một điều gì đó.

taptrungvaomucdich1

Nhắm thẳng mục đích mà chạy!

Áp-ra-ham đã đi ra ngoài, nhìn lên các ngôi sao, và khi đó ông nhìn thấy dòng dõi của mình dòng dõi của con mình.  Ông đã nhìn thấy một điều gì đó.

Bạn có thể chiến thắng!  Đức Chúa Trời có thể ban cho bạn những ý tưởng về cách giúp đỡ và khích lệ người khác, hoặc cách thành lập một doanh nghiệp hoặc một tổ chức.  Có những người đã nổi lên và thay đổi cả châu lục nhờ một lời từ Chúa và quyền năng của Ngài.

Liệu bạn có để ước mơ hoặc ý tưởng đang sôi sục trong bạn bị cản trở vì tính tôn giáo giả mạo, cách nhìn sai về bản thân, chủ nghĩa tiêu cực, tự kết tội hoặc bởi lối suy nghĩ của thế gian này?  Hay bạn sẽ nói:  “Chúa Giê-xu lớn hơn tất cả những thứ này!  Chúa Giê-xu lớn hơn thủ tướng và bộ trưởng bộ tài chính, Ngài lớn hơn lạm phát và giảm phát, Ngài lớn hơn EU (Hội đồng chung châu Âu) và ASEAN, Ngài lớn hơn những chi phí xã hội đắt đỏ hoặc những bảng thuế má rối rắm.  Ngài lớn hơn lối suy nghĩ tôn giáo, sư tuyệt vọng và nản lòng.  Chúa Giê-xu là lớn hơn và Đấng lớn hơn đang sống trong tôi!  Đấng sống trong tôi lớn hơn kẻ ở ngoài thế gian!”  Nếu bạn tuyên xưng điều này, bạn sẽ thấy cách nghĩ của mình thay đổi.

Ulf Ekman

Bình Luận:

You may also like