Home Dưỡng Linh Tin Cậy Nơi Chúa

Tin Cậy Nơi Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Con người thường làm cho chúng ta thất vọng bởi vì họ không làm được điều họ nói sẽ làm.  Điều nầy không bao giờ xảy ra với Đức Chúa Trời.  Đôi khi người ta hứa những điều mình không bao giờ có ý định để giữ.  Nhưng Chúa chúng ta thì hoàn toàn chân thật trong việc giữ các lời hứa của Ngài.  Có thể một người đã thất hứa với bạn bời vì người ấy quá bận rộn, hoặc chỉ hứa suông trong việc nào đó.  Bạn có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Có người đã viết thật thông minh như vầy:  “Khi bạn không hiểu, khi bạn không thể thấy bàn tay Ngài, bạn có thể tin cậy tấm lòng Ngài.”  Vì cớ các thuộc tánh trọn vẹn của Ngài, bạn có thể luôn luôn tin cậy Chúa.

Có phải lúc này bạn đang ở trong một tình huống khó khăn không?  Hãy nhìn chăm vào Ngài và các phẩm tính kỳ diệu của Ngài thay vì quá bận tâm với hoàn cảnh của mình.  Hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời lớn hơn bất cứ nan đề nào bạn có thể gặp.

Các cơn bão của đời sống đang không ngừng thay đổi, nhưng Đức Chúa Trời vẫn y nguyên.  Ngài luôn không đổi và đáng tin cậy.  Ngài là chiếc neo của chúng ta, đừng để mình bị quẫn trí.  Dầu nan đề của bạn là gì, dầu hoàn cảnh của bạn ra sao, hãy cứ nhìn chăm lên Chúa Giê-xu thay vì nhìn vào những nan đề của mình.  Càng lớn lên trong mối tương giao với Chúa, bạn càng dễ dàng để tin cậy Ngài trong mọi sự.

 

tincaynoichua1

Chúa luôn ở bên bạn trong mọi hành trình

Mỗi một mạng lệnh của Chúa đều có một lời hứa được bày tỏ hoặc được hàm ý nhằm giúp chúng ta làm được điều Ngài truyền dạy.  Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những mạng lệnh để bảo vệ chúng ta khỏi những nguy hại và đem lại ích lợi cho chúng ta. Các luật lệ Ngài là những đường rầy an toàn để tiếp tục giữ chúng ta trên con đường dẫn đến đời sống hạnh phúc, thỏa mãn và trọn vẹn cho đến đời đời.  Nếu bạn là một Cơ Đốc Nhân điển hình, nan đề lớn nhất của bạn không phải là bạn không biết các mạng lệnh của Chúa, mà là vì lý do nào đó, bạn đang vâng lời một cách có lựa chọn.  Hãy giao nộp ý chí của ḅạn hoàn toàn, không lấy lại, cho Chúa.  Đừng để cho lòng kiêu hãnh, những dục vọng đời nầy tạo nên một thái độ chống nghịch đối với Chúa.  Hãy hạ mình trước mặt Ngài và lệ thuộc vào Thánh Linh để giúp bạn vâng phục Chúa trọn vẹn.

Đức Chúa Trời chắc chắn đang quan tâm đến điều chúng ta làm, nhưng Ngài con quan tâm hơn nữa đến điều mà chúng ta sẽ trở thành.  Ngài đang làm việc trong tiến trình khiến chúng ta ngày càng trở nên giống Con Ngài hơn.  Bởi vì chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, Cha yêu thương muốn chúng ta hành động nhất quán với con người của chúng ta. Là các thành viên trong gia đình hoàng thân của Ngài, khi hầu việc Ngài, các hành động của chúng ta phải nhất quán với sự kêu gọi vinh diệu của Ngài và với sứ mạng Ngài giao cho chúng ta.

Bạn có thích thú về những điều mới mẻ mà bạn học được về bản tánh vĩ đại của Chúa không?  Sự vĩ đại, thánh khiết và tình yêu giàu ân điển của Ngài có thu hút bạn không?  Những lẽ thật nào làm thay đổi đời sống bạn nhiều nhất?  Bây giờ hãy tự hỏi mình:  Làm thế nào tôi có thể giữ yên lặng về những kinh nghiệm mới mẽ của mình với Chúa?

Bạn lại phải càng sốt sắng nhiều hơn nữa để giới thiệu cho mọi người về Đức Chúa Trời tuyệt vời, Đấng hiện sống trong lòng bạn!  Hãy tìm những cơ hội để nói cho người khác về các thuộc tánh lớn lao của Đức Chúa Trời.  Hãy tập trung các ý tưởng của mình vào Ngài và tỉnh thức về điều Ngài đang làm trong thế giới chung quanh bạn.  Đừng im lặng vì sợ hoặc nhút nhát, mà hãy nói cách tự do cho bất cứ ai bằng lòng nghe nghe sự hiểu biết của bạn về Chúa và những gì Ngài đang làm.

Khi bạn nói cho anh em các tín hữu điều bạn đã học được về các thuộc tánh của Đức Chúa Trời, họ sẽ vui mừng với bạn.  Bạn sẽ khích lệ họ trong bước đi đức tin.

Bình Luận:

You may also like