Home Dưỡng Linh Được Tạo Nên Cho Một Sứ Mệnh

Được Tạo Nên Cho Một Sứ Mệnh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sẽ còn tệ hơn nữa nếu bạn che giấu con đường dẫn đến sự tha thứ, đời sống có chủ đích, bình an và sự sống đời đời.  Chúng ta có tin mừng lớn nhất trên thế gian, và chia sẻ tin mừng đó là điều tốt nhất bạn có thể làm cho bất cứ ai.

 

 

 

 Một vấn đề mà các Cơ-đốc nhân lâu năm hay gặp phải đó là họ quên mất người không có Chúa cảm thấy tuyệt vọng ra sao.  Chúng ta phải nhớ rằng dầu cho người khác có ra vẻ thỏa nguyện hay thành đạt đến đâu mà nếu không có Chúa Cứu Thế, họ sẽ bị hư mất trong tuyệt vọng và đi đến chỗ chia cắt đời đời khỏi Đức Chúa Trời.  Kinh Thánh chép:  “Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc duy nhất của nhân loại.”  Mọi người đều cần Chúa Giê-xu.

 Sứ mệnh của bạn có ý nghĩa đời đời.  Nó sẽ tác động đến số phận đời đời của những người khác, cho nên nó quan trọng hơn mọi công việc, thành công hay mục tiêu mà bạn đạt được trong công việc, thành công hay mục tiêu mà bạn đạt được trong cuộc đời trên đất.  Những kết quả sứ mệnh của bạn đem lại sẽ tồn tại đời đời; những kết quả từ công việc thì không.  Không có công việc nào quan trọng hơn là giúp người khác thiết lập mối tương giao đời đời với Đức Chúa Trời.

 Đây là ý do tại sao chúng ta phải cấp bách thực hiện sứ mệnh của mình.  Chúa Giê-xu phán:  “Tất cả chúng ta phải nhanh chóng làm xong công việc được giao bởi Đấng đã sai ta đến, vì còn rất ít thời gian trước khi đêm xuống và mọi công việc chấm dứt.”  Đồng hồ đang đếm thời gian còn lại của sứ mệnh của bạn, nên đừng trì hoãn thêm một ngày nữa.  Hãy bắt đầu thực hiện sứ mệnh tiếp cận những người khác ngay bây giờ!  Chúng ta sẽ có cả cõi đời đời để vui mừng với những người mà chúng ta dắt về Chúa, nhưng chúng ta chỉ có một đời để tìm kiếm họ.

 
Cuộc đời bạn có một sứ mệnh!

Điều này không có nghĩa là bạn phải bỏ việc làm để trở thành một nhà truyền đạo trọn thời gian.  Đức Chúa Trời muốn bạn chia sẻ Tin Lành dù bạn ở đâu.  Là một sinh viên, một người mẹ, giáo viên mẫu giáo, người bán hàng, quản lý hay bất cứ ai khác, bạn cần phải liên tục tìm kiếm những người mà Đức Chúa Trời đặt để trong cuộc đời bạn, những người mà bạn có thể đến và chia sẻ Phúc Âm cho họ.

Rick Warren (Sống Đúng Theo Mục Đích)

 

 

Bình Luận:

You may also like