Home Dưỡng Linh Sự Thờ Phượng Căn Bản

Sự Thờ Phượng Căn Bản

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đối với bạn, thờ phượng là gì? Nhiều người trong chúng ta có nhiều thể loại khác nhau về sự thờ phượng Thiên Chúa. Đó có thể là đường lối truyền thống hay cận đại, theo lối bảo thủ hay cuồng nhiệt, trình bày trước công chúng hay riêng tư. Bất kể chúng ta dùng kiểu cách nào để thờ phượng, Đức Chúa Trời vẫn biết rõ tấm lòng của chúng ta.

Không gì có thể thoát ra khỏi tầm mắt cai quản và yêu thương của Thiên Chúa. Một ngày nọ, Chúa Giê-su ngồi trong đền thờ nhìn xem người ta đi đến hộp chứa tiền dâng và bỏ các đồng tiền vào đó. Những người giàu có bỏ vào nhiều tiền, dĩ nhiên điều nầy tạo một hoạt cảnh bắt mắt. Rồi, có một bà góa nghèo khó cùng đi đến và bỏ vào số tiền nhỏ trị giá một xu. “Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bà góa nghèo nầy đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn bà nầy nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình.” (Mác 12:43-44).

Bạn có thể thấy điều gì là quan trọng cho Đức Chúa Trời không? Đúng thế, luôn luôn đó là tấm lòng của người thợ phượng. Dù là ngợi khen, dâng lời cảm tạ, hát xướng, cầu nguyện, hay dâng hiến tài chánh, vấn đề thật sự là một tấm lòng cho mọi động lực. Như thế, khi bạn chuẩn bị chính mình để thờ phượng Đức Chúa Trời và đến gần Ngài trong tâm thần và lẽ thật (Giăng 4:24 – “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy”), bạn bắt đầu cảm nhận một niềm hứng khởi.

Quy vinh hiển về Đức Chúa Trời là một điều trong các nguồn gốc làm tươi mới tâm linh cá nhân bạn, và đó là cách thức Thiên chúa đã sắp đặt như thế. Hoàn thành được mục đích của sự thờ phượng Thiên Chúa tức là làm thoả mãn cho con người bạn và điều này giúp bạn xây đắp sự thân mật trong mối thông công với Ngài.

Quá thông thường, chúng ta tiêu thụ chính mình với những điều “phải như thế nào” để thờ phượng thay vì chú trọng đến lòng quan tâm của Đức Chúa Trời về các “lý do tại sao”. Nếu bạn đang kinh nghiệm một sự ‘sa-lầy trong bước đi tín nhân của mình, có lẽ đây là thời giờ để suy xét về động lực thờ phượng của ban. Bạn có là người đi thờ phượng như thông lệ đều đặn để tìm kiếm sự khen thưởng và nhận biết hay bạn là người đi thờ phượng do động lực muốn làm vinh danh Thiên Chúa?

Hãy dành ra một ít thì giờ hôm nay để suy gẫm về việc tại sao bạn thờ phượng, và hỏi xin Đức Chúa Trời tỏ bày cho biết đã có điều ngăn cản nào trong sự bước đi của bạn với Ngài.

 

Các Sinh viên Tin Lành Việt Nam đang thờ phượng Chúa

 

Dr Charles Stanley (dịch, lt)

Bình Luận:

You may also like