Home Dưỡng Linh Thỏa Lòng Trong Chúa

Thỏa Lòng Trong Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Một người bạn giàu có, sống gần biên giới Mỹ và Mê-tây-cơ chia sẻ một câu chuyện làm ấm lòng.  Mỗi tuần một lần ông đi sang Mê-tây-cơ để làm việc với những người nghèo.  Tại đó ông làm việc với một phụ nữ là một trong những người tin kính sáng chói nhất ông từng gặp.  Bà sống trong một túp lều nhỏ có nền đất.  Tài sản của bà chẳng có hơn là một cái ấm đun nước, một con dao, nĩa và muỗng, và một bộ đồ để thay.  Bà chẳng bao giờ có đồ ăn để dành trước một ngày cho nhu cầu của mình.  Giống như con cái Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng, bà nhận “ma na” mỗi ngày.  Tuy vậy lúc nào bà cũng vui mừng và ngợi khen Chúa về sự nhơn từ của Ngài dành cho bà.

Người bạn tôi nhận xét:  “Tôi là một doanh nhân thành công, với tài sản đáng kể sống trong một căn nhà sang trọng và đẹp đẽ.  Nhưng rõ ràng bà ta hạnh phúc hơn tôi bởi vì bà biết tùy thuộc vào Chúa về mọi thứ.”

Trải qua các thời đại Satan đã âm mưu bóp méo, bắt làm nô lệ và phá hủy.  Khi Đức Chúa Trời phán:  “Hãy yêu thương” thì Satan nói:  “Hãy ganh ghét”.  Khi Chúa chúng ta phán:  “Hãy có đức tin” thì Satan nói:  “Thấy mới là tin”.  Khi Đức Chúa Giê-xu phán:  “Hãy ban cho”  thì Satan nói:  “Hãy nhận”.  Khi mô tả chính Ngài là Đấng Chăn Chiên Hiền Lành, Đức Chúa Giê-xu nói rõ cuộc xung đột nầy.

Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt.  Còn Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10)

Chiến thuật của ma quỉ nhằm lôi kéo Cơ Đốc Nhân vào ách nô lệ tài chính nhiều cách rất khác nhau và quỉ quyệt.  Kích thích các giác quan của chúng ta, nó nhấn mạnh đến việc nhận thay vì cho, nuôi dưỡng sự tham muốn hơn là sự thỏa lòng, đề bạt sự tham lam hơn là nhu cầu, và thay thế sự sợ hãi vào chỗ của đức tin.

Đức Chúa Trời dự định những ơn phước vật chất để giúp chúng ta phục vụ Ngài tự do hơn và đầy trọn hơn.  Satan biết bí quyết cho những ơn phước nầy là sự dâng hiến.  Nó nhắm vào việc ngăn trở chúng ta khỏi điều đó, và bởi vậy vô hiệu hóa chúng ta trong sự phục vụ Chúa.

Tôi khích lệ bạn vâng theo lời Chúa, chứng tỏ chính mình là một quản gia trung thành xứng đáng với sự phó thác của Ngài.  Hãy nhạy cảm với tiếng nói của Ngài, và hãy sẵn sàng đi theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài dẫn đi.  Hãy vui hưởng cuộc sống phiêu lưu của đức tin__một “đức tin sẽ không co lại, dầu bị áp lực bởi mọi kẻ thù, một đức tin chiếu sáng hơn và rõ ràng hơn khi bão tố gầm thét bên ngoài; khi nguy hiểm không biết sợ hãi, và trong tối tăm không cảm thấy nghi ngờ”.

Bill Bright

Bình Luận:

You may also like