Home Dưỡng Linh Bộ Phim Gây Sửng Sốt Về Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu

Bộ Phim Gây Sửng Sốt Về Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Nếu các báo của họ là chính xác, thì có nhiều Hội Thánh đã được bắt đầu ở tại Thái Lan trong thập kỷ 80 hơn là trong 160 năm trước thuộc nỗ lực của các nhà truyền giáo. Nhưng ảnh hưởng của bộ phim Chúa Giê-xu đang được nhìn nhận ở nhiều nơi khác trên thế giới ngoài Thái Lan. Người ta báo cáo rằng hiện nay có ít nhất 150.000 người được xem bộ phim mỗi ngày, kết quả là ít nhất có 15.000 người đã quyết định tin Chúa. Mặc dầu không phải tất cả những người này đều trở thành các môn đồ tiếp tục của Chúa Cứu Thế, một số lượng đáng kể ngày càng gia tăng đang được thêm vào trong các nhóm thông công học Kinh Thánh tại nhà và các Hội Thánh mới. Nếu tôi được hỏi để giới thiệu công cụ truyền giảng hữu hiệu nhất cho thế giới ngày nay, tôi sẽ phải đề cử bộ phim này.

Một hình ảnh trích từ Jesus Film

Vì sao bộ phim Giê-xu lại có quyền năng mạnh mẽ như vậy? Vì một lý do, đó là chất lượng cao nhất của việc đóng vai, nghệ thuật chụp ảnh và sản xuất phim đã được sử dụng. Thứ hai, lời đối thoại trong phim hoàn toàn được trích ra từ sách Phúc Âm Luca. Chính Lời của Đức Chúa Trời không bị vướng víu bởi các sắc thái của Hollywood, và như chúng ta biết, đức tin bởi sự người ta nghe và được nghe chính Lời của Đức Chúa Trời (xem Rôma 10:17). Thứ ba, không có sự dè sẻn đối với các chi phí để cung cấp một sự đồng bộ của chuyền động môùi được cập nhật và vi tính hóa trong ngôn ngữ mẹ đẻ của người dân.

 

Vậy thì tất cả điều đó hàm ý gì? Hàm ý rất ít, thật vậy, trong các xã hội có nền công nghệ kỹ thuật cao như ở Hoa Kỳ. Rất ít mục sư Hoa Kỳ thậm chí biết đến bộ phim này, và những người đã được xem bộ phim cũng không có một aán tượng mạnh mẽ. Nhưng hoàn cảnh hoàn toàn khác trong các bức tường trắng trong một tòa nhà, ở tại một ngôi làng xa xôi ở Ấn Độ hoặc Nepal thì ảnh hưởng thật lớn lao. Đối với những người trong khu vực này, Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài đã đích thân đến thăm ngôi làng của họ. Khi họ thấy Chúa Giê-xu chữa lành người đau và đuổi các quỷ, họ được một ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì điều Ngài làm có liên quan hết quan hết sức trực tiếp đến đời sống hằng ngày của họ. Nhiều người họ quen biết và yêu thương đang bị bệnh và bị quỷ ám, nhiều khi trong đó có cả chính họ nữa. Ở đấy không có ai để đưa ra các vấn đề về phê bình văn bản hoặc đề cập đến các lý luận của Bultmann về việc bác bỏ tính thần thoại hóa, hoặc cảnh báo rằng điều Chúa Giê-xu đã làm là một thời kỳ thuộc về quá khứ, như chúng ta thường phải nghe trong nhiều Hội Thánh Tây phương hiện nay. Không. Đối với họ đứng hàng đầu trong các công việc cần phải làm của họ là nỗi sợ các tà linh, và một nhu cầu quan trọng cảm biết chủ yếu là phải có quyền năng để đắc thắng được những ảnh hưởng của chúng. Rõ ràng là Giê-xu này, người đã đến thăm viếng họ có loại quyền năng ấy.

 

Hình ảnh trích từ bộ phim Jesus

Đây là sự truyền giảng bằng quyền năng trong điều kiện tốt nhất, bởi vì nó hết sức giống với cách Chúa Giê-xu đã thực hiện. Mặc dầu hầu hết mọi người đều đồng ý rằng Tin Lành có các phương diện về cả lời nói lẫn hành động, bởi vì nhiều người trong số chúng ta là những người phương Tây có khuynh hướng lý trí, lời nói đến trước hành động theo sau. Nhưng đây không phải là trình tự bình thường đối với nhiều người được mô tả trong Tân Ước, cũng như đối với nhiều người trong thế giới ngày nay. Thậm chí các sử gia thế tục cũng đang bắt đầu nhận ra chỗ Cơ Đốc giáo ban đầu đã nhận được quyền năng để có sự tăng trưởng Hội Thánh. Ví dụ, sử gia Ramsay MacMullen của Trường Đại Học Yale đã đưa ra câu hỏi: Cơ Đốc giáo đã trình bày điều gì cho các khán giả của họ? Khi ông phân tích việc Cơ Đốc giáo hóa Đế quốc Rôma, ông phát hiện rằng trong các thế kỷ ban đầu của việc bành trướng Cơ Đốc giáo, hành động vượt xa lời lẽ trong tính hiệu quả của việc truyền giáo. Ông khẳng định rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đặc biệt trong việc đuổi quỷ “có một chất lượng điện thế cao khủng khiếp”, và phải được coi như là công cụ chủ yếu của sự qui đạo trong các thế kỷ đầu tiên đó.

Một cuộc đời đã gây sửng sốt tất cả những người nghe đến, một cuộc đời ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên toàn thế giới. Bạn đã nghe và biến đến cuộc đời ấy chưa? Thật đơn giản, hãy giành một ít thời gian để tìm hiểu về Con Người Vĩ Đại nầy, chắc chắn bạn cũng sẽ sửng sốt và cuộc đời bạn sẽ bắt đầu thay đổi nếu tin nhận Ngài.

 

Xem toàn bộ bộ phim Jesus hoặc gửi đường links này đến các thân hữu của bạn dưới đây:

 

http://hoithanh.com/Home/duong-linh/thu-vien/cat_view/44-phim-c-c/51-cuc-i-chua-cu-th-gie-xu.html

 

C. Peter Wagner

 

Bình Luận:

You may also like