Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Ngày Của Chúa Sẽ Đến Như Kẻ Trộm

Ngày 06 – Ngày Của Chúa Sẽ Đến Như Kẻ Trộm

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Phi-e-rơ 3:8-13

8 Thưa anh em yêu dấu, đừng quên rằng, trước mặt Chúa một ngày như nghìn năm, nghìn năm như một ngày. 9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn. 10 Tuy nhiên, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm; bấy giờ các tầng trời sẽ biến đi trong tiếng vang rền, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, đất và mọi công trình trên đó đều sẽ bị thiêu hủy.

11 Vì mọi vật đều phải bị tiêu tan như thế, nên anh em càng phải sống cuộc đời thánh khiết và tin kính 12 trong lúc nóng lòng trông đợi ngày của Đức Chúa Trời mau đến. Đó là Ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa! 13 Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới đất mới là nơi sự công chính ngự trị.

Suy ngẫm

Đức Chúa Jêsus không chậm trễ, không quên hay hủy bỏ lời hứa của Ngài; Ngài sẽ đến như đã hứa và sẽ đoán xét thế gian (c.8-9).

Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trời, đất và tất cả mọi vật của thế gian này sẽ bị hủy diệt bằng lửa. Các Cơ Đốc nhân (chúng ta) phải làm hai điều: thứ nhất, hãy trung tín và sống cuộc đời thánh khiết và tin kính, và thứ hai, hãy sốt sắng trông đợi ngày Chúa đến – ngày mà những người tin sẽ bước vào trời mới và đất mới (c.10-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9  Đức Chúa Trời muốn mọi người đều ăn năn và không một ai bị hư mất, vì thế Ngài chờ đợi một thời gian dài. Ngợi khen Đức Chúa Cha nhân từ, Đấng kiên nhẫn chờ đợi sự ăn năn của tất cả mọi người.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-13  Những người chờ đợi sự đến lần thứ hai phải sốt sắng trông đợi ngày đó, khi họ sống đời sống thánh khiết và tin kính. Những người thoát khỏi thế giới bất công và tham lam sẽ vào trời mới và đất mới mà đầy dẫy sự công chính. Điều gì sẽ xảy ra nếu những lo lắng, sự tức giận hay ganh ghét của chúng ta xảy ra, vì chúng ta không tha thiết trông đợi sự đến lần thứ hai của Đức Chúa Jêsus? Chúng ta có thể tự tin nói rằng ước muốn của chúng ta là sự đến lần thứ hai của Đức Chúa Jêsus, hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp con được đầy hy vọng cho sự đến lần thứ hai của Đức Chúa Jêsus.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giăng 17-21

Bình Luận:

You may also like