Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Sự Hủy Diệt Không Hề Ngơi Nghỉ

Ngày 03 – Sự Hủy Diệt Không Hề Ngơi Nghỉ

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Phi-e-rơ 2:1-9

 1 Nhưng đã có nhiều kẻ tiên tri giả xuất hiện trong dân chúng, và cũng sẽ có các giáo sư giả trong anh em; họ sẽ bí mật truyền bá các tà giáo nguy hại, lại chối bỏ Chúa là Đấng đã chuộc mình, nhanh chóng chuốc lấy cho mình sự diệt vong. 2 Nhiều người sẽ đi theo sự phóng túng của họ; vì họ mà con đường chân lý bị xúc phạm. 3 Vì lòng tham, họ dùng những lời lẽ dối trá để trục lợi anh em; án phạt dành cho họ từ lâu nay vẫn còn hiệu lực, và sự diệt vong dành cho họ chẳng hề ngơi nghỉ. 4 Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng dung thứ các thiên sứ khi họ phạm tội, nhưng ném vào hỏa ngục và giam giữ trong nơi tối tăm để chờ ngày phán xét; 5 nếu Ngài chẳng dung thứ thế gian xưa, nhưng dùng trận lụt lớn tiêu diệt thế giới vô đạo đó, chỉ giữ lại Nô-ê, người truyền giảng về sự công chính, và bảy người khác; 6 nếu Ngài đã đoán phạt các thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, khiến họ ra đống tro tàn để làm gương cho những kẻ muốn sống vô đạo đức; 7 và nếu Ngài đã giải cứu Lót, là người công chính rất đau buồn về cách sống phóng túng của những kẻ vô luân 8 (vì người công chính nầy sống giữa họ, ngày lại ngày linh hồn công chính của ông bị dằn vặt bởi những hành động vô luân của họ), 9 thì Chúa biết làm thế nào để giải cứu những người tin kính khỏi sự thử thách, và giữ kẻ bất chính dưới hình phạt cho đến khi phán xét  

Suy ngẫm

Các giáo sư giả đi vào trong Hội Thánh và đưa ra sự dạy dỗ của họ cứ như là họ đang nói Lời của Đức Chúa Trời, đúng như các tiên tri giả đã làm và khiến cho dân Y-sơ-ra-ên bị lẫn lộn. Những giáo sư này tuyên bố tin vào Đức Chúa Jêsus, nhưng lại phớt lờ thập tự giá và sự phục sinh của Ngài, và vì thế dẫn dắt dân chúng xa rời chân lý. Mục đích của họ không phải để theo đuổi chân lý mà là tiền (c.1-3).

Phi-e-rơ cảnh báo rằng những người bị cám dỗ và rời bỏ chân lý bởi việc tin theo những sự dạy dỗ của các tiên tri giả, sẽ bị Đức Chúa Trời đoán phạt như vị thiên sứ sa ngã, như dân chúng thời Nô-ê và như dân thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ bị đoán phạt (c.4-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4-9  Đức Chúa Trời đoán phạt những kẻ bất chính và cứu những người tin kính khỏi những nỗi khó khăn. Ngài cũng đã làm thế trong quá khứ và bây giờ Ngài cũng đang làm như vậy. Chúng ta có đức tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng cứu những người tin kính và đoán phạt những kẻ bất chính, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3  Ngay cả ngày nay, cũng có các giáo sư giả đang dạy những dị giáo của họ, trong vòng Hội Thánh những người chối Đức Chúa Jêsus và làm các Cơ Đốc nhân lẫn lộn bằng những lời có tính thuyết phục. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác về họ. Chúng ta có thể làm gì để đảm bảo rằng chúng ta không bị nhầm lẫn bởi các sự dạy dỗ sai trật như thế và để bảo vệ đức tin của chúng ta?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp con học biết chân lý từ Lời Ngài và sống một đời sống công chính.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giăng 7-9 

Bình Luận:

You may also like