Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Đức Chúa Trời Che Khuất Mặt Ngài

Ngày 27 – Đức Chúa Trời Che Khuất Mặt Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 32:15-33

15 Giê-su-run đã mập mạp và cất đá, — Người trở nên mập, lớn và béo tròn. — Người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên người, và khinh dể Hòn Đá của sự chửng cứu người. 16 Chúng nó trêu ghẹo Ngài phân bì, bởi sự cúng thờ những thần khác, Chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc; 17 Tế lễ những ma quỉ chẳng phải là Đức Chúa Trời, quì lạy các thần mà mình chưa hề biết, tức là các thần mới vừa đến ít lâu, mà tổ phụ các ngươi không kính sợ.

18 Ngươi không kể đến Hòn Đá sanh mình, và quên Đức Chúa Trời đã tạo mình. 19 Đức Giê-hô-va có thấy điều đó, nên trong cơn thạnh nộ. Ngài đã từ bỏ các con trai và con gái mình. 20 Ngài có phán: Ta sẽ giấu mặt ta, để xem sự cuối cùng của chúng nó ra sao; Vì là một dòng dõi gian tà, là những con cái không có lòng trung tín. 21 Chúng nó giục ta phân bì, vì cúng thờ thần chẳng phải là Đức Chúa Trời, lấy sự hư không mà chọc giận ta; Ta cũng vậy, lấy một dân tộc hèn mà trêu sự phân bì của chúng nó, lấy một nước ngu dại mà chọc giận chúng nó. 22 Vì có lửa nổi phừng trong cơn giận ta, cháy cho đến đáy sâu âm phủ, thiêu nuốt đất và thổ sản, cùng cháy đốt nền các núi. 23 Ta sẽ chất những tai vạ trên mình chúng nó, bắn chúng nó hết các tên ta. 24 Chúng nó sẽ bị đói hao mòn, bị rét tiêu đi, và một thứ dịch hạch độc dữ ăn nuốt. Ta sẽ khiến răng thú rừng, và nọc độc của loài bò dưới bụi đến hại chúng nó. 25 Ngoài thì gươm dao, trong thì kinh khủng sẽ làm cho trai trẻ, gái đồng trinh, và con đương bú, luôn với người già bạc đều bị diệt vong. 26 Ta nói rằng: Ta sẽ lấy hơi thở ta quét sạch chúng nó đi, diệt kỷ niệm chúng nó khỏi loài người. 27 Song sợ thù nghịch nhiếc nhóc, kẻ cừu địch chúng nó lầm hiểu, la rằng: Tay chúng tôi đã tỏ sức cao cường, chớ chẳng phải Đức Giê-hô-va có làm mọi điều ấy đâu! 28 Vì là một dân mất trí, trong lòng không có thông minh! 29 Chớ chi họ khôn ngoan và hiểu được, ước gì nghĩ đến sự cuối cùng vẫn đợi họ! 30 Nhược bằng Hòn Đá không có bán chúng nó, và Giê-hô-va không giao nộp chúng nó, thì làm sao một người rượt nổi ngàn người, và hai người đuổi mười ngàn người trốn đi? 31 Vì hòn đá chúng nó chẳng phải như Hòn Đá chúng ta, Thù nghịch chúng ta cũng xét đoán như vậy. 32 Cây nho chúng nó vốn là chồi của Sô-đôm, và do đất của Gô-mô-rơ. Trái nho chúng nó vốn là độc, và chùm nho vốn là đắng; 33 Rượu nho chúng nó là nọc độc con rắn, một thứ nọc độc rất dữ của rắn hổ.            

Suy ngẫm

Đức Chúa Trời sẽ ban cho Y-sơ-ra-ên sự dư dật trong đất Ca-na-an. Nhưng Y-sơ-ra-ên sẽ bội nghịch với Đức Chúa Trời trong sự giàu có của mình (c.15-18). Bởi vì người Y-sơ-ra-ên rời bỏ Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bỏ họ. Y-sơ-ra-ên sẽ mất tất cả những sự giàu có họ sở hữu và sẽ phải bị chết đói, bệnh tật, và chiến tranh (c.19-20).

Đức Chúa Trời sẽ phán xét Y-sơ-ra-ên thông qua những kẻ thù của họ. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ đưa đến sự thịnh nộ lớn hơn trên những kẻ Ngài sử dụng như công cụ phán xét. Điều này chỉ ra rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời không phải để hủy diệt họ, nhưng hy vọng để họ được phục hồi (c.26-33).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.20 Đức Chúa Trời che khuất mặt Ngài khỏi những con cái trở nên sa đọa của Ngài. Ngài trừng phạt con cái Ngài để họ có thể được ngay thẳng trở lại. Khi Đức Chúa Trời che khuất mặt Ngài, nơi đó sẽ đầy sự lộn xộn, bạo lực, chết chóc, và sợ hãi. Chỉ khi đó người Y-sơ-ra-ên mới nhận ra cuộc sống của họ nghèo thiếu như thế nào khi Đức Chúa Trời ẩn mặt Ngài đi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15 Khi Y-sơ-ra-ên trở nên no đủ, họ phớt lờ Đức Chúa Trời và rời bỏ Ngài. Trong tất cả các dân, con cái của chính Đức Chúa Trời bỏ Chúa của mình, Đấng nuôi dưỡng họ. Liệu cuộc sống của chúng ta có quá dư dật đến nỗi Đức Chúa Trời không còn cần thiết nữa hay không? Luôn luôn hãy nhớ và cẩn thận rằng sự dư dật của chúng ta có thể khiến chúng ta rời xa Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con không rời bỏ Ngài, Cha ơi, vì Ngài đã ban cho con những phước hạnh lớn lao cùng với tình yêu thương của Ngài. Xin hãy giúp con không làm Ngài buồn lòng bằng việc đi theo thế gian nhiều hơn là đi theo Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lu-ca 9-12 

Bình Luận:

You may also like