Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Những Sự Rủa Sả Và Những Sự Cảnh Báo

Ngày 18 – Những Sự Rủa Sả Và Những Sự Cảnh Báo

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 28:15-35

15 Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì nầy là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi: 16 Ngươi sẽ bị rủa sả ở trong thành và ngoài đồng ruộng, 17 cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi cũng bị rủa sả, 18 hoa quả của thân thể ngươi, bông trái của đất ruộng ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ bị rủa sả! 19 Ngươi sẽ bị rủa sả khi đi ra và lúc đi vào. 20 Vì cớ ngươi làm điều ác, và lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nên trong mọi công việc ngươi bắt tay làm, Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa sả, kinh khủng, và hăm dọa cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng. 21 Đức Giê-hô-va sẽ khiến ôn dịch đeo đuổi ngươi cho đến chừng nào nó diệt ngươi mất khỏi đất mà ngươi sẽ vào nhận lấy. 22 Đức Giê-hô-va sẽ lấy bịnh lao, bịnh nóng lạnh, bịnh phù, sự nắng cháy, sự hạn hán, binh đao, và sâu lúa mà hành hại ngươi, khiến cho các nỗi đó đuổi theo ngươi cho đến khi ngươi bị chết mất. 23 Các từng trời ở trên đầu ngươi sẽ như đồng, và đất dưới chân ngươi sẽ như sắt. 24 Thay vì mưa, Đức Giê-hô-va sẽ khiến cát và bụi từ trời sa xuống trên đất ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt.

25 Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi bị những kẻ thù nghịch mình đánh bại. Ngươi sẽ do một đường ra đánh chúng nó, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt chúng nó; ngươi sẽ bị xô đùa đây đó trong khắp các nước của thế gian. 26 Thây ngươi sẽ làm đồ ăn cho chim trên trời và thú dưới đất, không ai đuổi chúng nó đi. 27 Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi ghẻ chốc của xứ Ê-díp-tô, trĩ lậu, ghẻ ngứa, và lác, mà ngươi không thể chữa lành; 28 lại giáng cho ngươi sự sửng sốt, sự đui mù, và sự lảng trí; 29 đương buổi trưa, ngươi sẽ đi rờ rờ như kẻ mù trong tối tăm; ngươi không được may mắn trong công việc mình, hằng ngày sẽ bị hiếp đáp và cướp giựt, chẳng ai giải cứu cho.

30 Ngươi sẽ làm lễ hỏi một người nữ, nhưng một người nam khác lại nằm cùng nàng; ngươi cất một cái nhà, nhưng không được ở; ngươi trồng một vườn nho, song không được hái trái. 31 Con bò ngươi sẽ bị giết trước mặt ngươi, song ngươi không được ăn thịt nó; lừa ngươi sẽ bị ăn cắp hiện mắt ngươi, nhưng không ai trả nó lại; chiên ngươi sẽ bị nộp cho kẻ thù nghịch, nhưng ngươi không có ai giải cứu nó. 32 Các con trai và con gái ngươi sẽ bị nộp cho dân ngoại bang có mắt ngươi thấy, hằng ngày hao mòn vì trông mong chúng nó; song tay ngươi không còn sức cứu vớt. 33 Một dân tộc mà ngươi chưa hề biết sẽ ăn lấy thổ sản và mọi công lao của ngươi; ngươi sẽ bị hiếp đáp và giày đạp không ngớt, 34 trở nên điên cuồng vì cảnh tượng mắt mình sẽ thấy. 35 Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi một thứ ung độc tại trên đầu gối và chân, không thể chữa lành được, tự bàn chân chí chót đầu.

Suy ngẫm

Đức Chúa Trời phán nhiều hơn về những sự rủa sả trên những kẻ bất tuân, hơn là việc Ngài phán về những phước lành trên những người vâng lời (c.1-14). Điều này nhấn mạnh rằng nếu người Y-sơ-ra-ên vâng lời Đức Chúa Trời, họ sẽ được phước, nhưng nếu họ bất tuân thì sự rủa sả mà họ nhận lãnh sẽ không thể so sánh được với những sự phước hạnh (c.15-19). Những sự rủa sả người Y-sơ-ra-ên phải chịu (nếu họ không vâng lời) là bệnh tật, sự hạn hán (c.20-24), sự thất bại trong chiến trận, và những bệnh tật không thể chữa được. Họ sẽ bị cướp mất con cái, các con vật nuôi, và mùa màng (c.25-35).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.20-24 Đức Chúa Trời tức giận với những người bất tuân và làm điều ác; và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống trên họ cho đến khi họ bị hủy diệt. Dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, người ta sẽ bị đủ mọi thứ tật bệnh, và hạn hán sẽ khiến mùa màng của họ không có. Khi Đức Chúa Trời giận dữ với chúng ta, mọi thứ chúng ta làm trong đời sống trở nên vô nghĩa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.30-35 Trong xã hội chúng ta đang sống Lời của Đức Chúa Trời ở cách xa. Có thể có nhiều vết thương và những sự đáng thương từ những người vợ và con cái, từ những căn nhà và những vườn nho, và những con vật nuôi. Nếu có bất cứ cá nhân, gia đình hay cộng đồng nào, nơi người ta bị thương do bạo lực gia đình, bạo lực nơi trường học, hoặc bạo lực nơi làm việc, thì chúng ta hãy nghĩ đến những gì chúng ta có thể làm để giúp họ được bình phục.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp con vâng lời Ngài để con sẽ tránh đi những sự rủa sả giáng trên những người không nghe lời Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ma-thi-ơ 17-20 

Bình Luận:

You may also like