Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Hãy Dâng Một Phần Mười Tất Cả Mọi Sản Vật Của Anh Em

Ngày 29 – Hãy Dâng Một Phần Mười Tất Cả Mọi Sản Vật Của Anh Em

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 14:22-29

22 Mỗi năm ngươi chớ quên đóng thuế một phần mười về huê lợi của giống mình gieo, mà đồng ruộng mình sanh sản. 23 Tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trong nơi Ngài sẽ chọn đặng để danh Ngài ở, ngươi phải ăn vật thuế một phần mười về ngũ cốc, rượu, dầu, và con đầu lòng của bầy bò hay chiên của ngươi, hầu cho ngươi tập hằng kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 24 Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho, nếu đường đi lấy làm xa quá cho ngươi, đến đỗi không thế đem nộp của thuế một phần mười ấy được, — vì chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi chọn để đặt danh Ngài, cách xa ngươi, — 25 thì bấy giờ, ngươi hãy đổi thuế một phần mười đó ra bạc, cầm bạc nầy trong tay, đi đến nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn, 26 rồi đưa bạc ấy đổi lấy mọi thức chi mình ước ao, hoặc bò hay chiên, hoặc rượu hay là đồ uống say, tức là mọi món chi mình muốn. Ngươi phải ăn nó tại đó, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và vui vẻ với gia quyến mình. 27 Chớ bỏ bê người Lê-vi ở trong thành ngươi, vì người không có phần, cũng không hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi.

28 Cuối hạn ba năm, ngươi phải lấy một phần mười của huê lợi năm ấy ra, chứa tại trong thành mình. 29 Bấy giờ, người Lê-vi, vốn không có phần chi, cũng chẳng hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi, luôn với người khách, kẻ mồ côi, và người góa bụa ở trong thành ngươi, sẽ đều đến ăn cho no nê, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho mọi công việc tay ngươi đã làm.

Suy ngẫm

Đức Chúa Trời lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên dâng hết thảy phần mười từ hạt giống được gieo trong đồng ruộng từng năm. Phần mười là một hành động tuyên xưng đức tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng cho phép họ thu hoạch, nó là luật pháp của Đức Chúa Trời mà dân Y-sơ-ra-ên phải giữ (c.22-27).

Ngoài ra, Đức Chúa Trời còn ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên dâng một phần mười nữa ba năm một lần. Phần mười này được dâng ra để giúp đỡ những người khó khăn như người Lê-vi, các ngoại kiều, kẻ mồ côi, và người góa bụa. Trọng tâm của phần mười là bày tỏ tình yêu thương đối với người lân cận, cũng như cảm tạ Đức Chúa Trời (c.28-29).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.22, 28 Đức Chúa Trời là chủ sở hữu đất đai và chủ của tất cả các sản phẩm đến từ đất. Trước giả Thi Thiên đã hát “Đất và muôn vật trên đất, thế giới và những người ở trong đó đều thuộc về Chúa” (Thi thiên 24:1). Vì vậy, qua những một phần mười, dân Y-sơ-ra-ên phải thừa nhận quyền sở hữu đất và mọi vật trong đó là của Đức Chúa Trời. Làm thế nào để chúng ta bày tỏ sự xưng nhận của chúng ta rằng Đức Chúa Trời là chủ đời sống của chúng ta?

C.28-29 Đức Chúa Trời là Cha nhân từ. Đức Chúa Cha muốn những người đói khát được no đủ qua một phần mười. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, Ngài cũng ban cho chúng ta thêm một phần để chúng ta có thể giúp những người lân cận đang thiếu thốn của chúng ta. Có thể là không dễ dàng gì, nhưng hãy cố gắng chia sẻ nhiều hơn với những người khác! Rồi Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta nhiều hơn nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xưng nhận rằng tất cả những thứ con có đều thuộc Ngài. Xin hãy giúp con chia sẻ những thứ của con với dân sự Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: A-mốt 7-9 

Bình Luận:

You may also like