Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Anh Em Phải Loại Trừ Gian Ác Giữa Vòng Anh Em

Ngày 27 – Anh Em Phải Loại Trừ Gian Ác Giữa Vòng Anh Em

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 13:1-18

1 Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ, 2 nếu dấu kỳ hoặc phép lạ nầy mà người đã nói với ngươi được ứng nghiệm, và người có nói rằng: Ta hãy đi theo hầu việc các thần khác mà ngươi chẳng hề biết, 3 thì chớ nghe lời của tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thử các ngươi, đặng biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi chăng. 4 Các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và tríu mến Ngài. 5 Nhưng người ta phải giết tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì hắn có giục dấy loạn cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, là Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chuộc các ngươi khỏi nhà nô lệ, — đặng xô ngươi ra ngoài con đường của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chỉ cho ngươi đi. Ấy, ngươi sẽ diệt kẻ hung ác khỏi giữa mình là như vậy.

6 Khi anh em một mẹ với ngươi, hay là con trai, con gái ngươi, vợ yêu mến, hoặc bạn hữu thiết ngươi, giục ngươi cách mật nhiệm, mà rằng: Ta hãy đi hầu việc các thần khác, mà ngươi hay tổ phụ ngươi không biết, 7 tức là các thần của những dân tộc ở chung quanh, hoặc gần hay xa ngươi, từ đầu nầy của đất cho đến đầu kia, 8 thì chớ chịu theo nó, chớ khứng nghe nó. Mắt ngươi đừng thương tiếc nó; chớ động lòng xót xa mà che chở cho nó. 9 Ngươi hẳn phải giết nó, tay mình phải tra vào mình nó trước hết đặng giết đi; rồi kế sau tay của cả dân sự. 10 Phải ném đá cho nó chết, vì nó tìm thế giục ngươi xa cách Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ. 11 Vậy, cả Y-sơ-ra-ên sẽ hay điều đó và sợ hãi, chẳng còn làm một việc ác dường ấy tại giữa ngươi nữa.

12 Khi ngươi nghe nói về một trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi ở, 13 rằng có những kẻ gian tà từ giữa mình ra dụ dỗ dân thành đó, mà rằng: Ta hãy đi hầu việc các thần khác mà các ngươi không hề biết, 14 thì phải tìm kiếm, hỏi thăm, và tra xét cho kỹ càng. Bằng điều người ta nói là chân thật và quả quyết, và nếu một điều gớm ghiếc như vậy đã phạm giữa ngươi, 15 thì ngươi phải giết dân sự thành ấy bằng lưỡi gươm; phải dùng gươm tận diệt nó và mọi vật ở trong, luôn với súc vật của nó. 16 Đoạn, ngươi phải gom hết thảy của cướp lại giữa phố thành, rồi đốt hết thành và hết mọi của cướp nó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì nó sẽ thành một đống hư tàn mãi mãi, không hề được cất lại nữa. 17-18 Phàm vật đáng tận diệt, chẳng nên còn gì dính lại mảy may nơi tay ngươi, để khi ngươi vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, và làm điều ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Đức Giê-hô-va nguôi cơn giận Ngài, làm ơn cho, và đoái thương ngươi, khiến cho ngươi thêm nhiều lên, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi.

Suy ngẫm

Đức Chúa Trời lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên hãy loại bỏ những người giữa vòng họ những người bày tỏ điều sai trật, và khi các thầy bói thực hiện các phép lạ và dụ dỗ họ để phục vụ các thần khác. Cho dù là họ có thể là các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết, nếu họ cố dụ dỗ dân Y-sơ-ra-ên phạm tội thì họ phải bị loại trừ không khoan dung. Và nếu việc cám dỗ làm điều ác tiếp tục trong cả thành, thì Đức Chúa Trời lệnh cho họ hãy tiêu diệt tất cả các vật sống trong thành đó. Quan trọng là tội thờ cúng thần tượng là một tội lỗi mà Đức Chúa Trời ghét nhất. Vì vậy, dân sự của Đức Chúa Trời phải tìm cách và loại bỏ tất cả các nguồn gốc của tội lỗi cám dỗ họ thờ thần tượng (c.1-18).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên hãy loại bỏ những người giữa vòng họ những người bày tỏ điều sai trật, và khi các thầy bói thực hiện các phép lạ và dụ dỗ họ để phục vụ các thần khác. Cho dù là họ có thể là các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết, nếu họ cố dụ dỗ dân Y-sơ-ra-ên phạm tội thì họ phải bị loại trừ không khoan dung. Và nếu việc cám dỗ làm điều ác tiếp tục trong cả thành, thì Đức Chúa Trời lệnh cho họ hãy tiêu diệt tất cả các vật sống trong thành đó. Quan trọng là tội thờ cúng thần tượng là một tội lỗi mà Đức Chúa Trời ghét nhất. Vì vậy, dân sự của Đức Chúa Trời phải tìm cách và loại bỏ tất cả các nguồn gốc của tội lỗi cám dỗ họ thờ thần tượng (c.1-18).

Cầu nguyện: Xin giúp con loại trừ mọi điều ác trong đời sống con để con có thể giúp đỡ cộng đồng của chúng con tăng trưởng một cách đúng đắn trong ân điển.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: A-mốt 1-3 

Bình Luận:

You may also like