Home Dưỡng Linh Ngày 4 – Những Người Phục Vụ Đức Chúa Trời

Ngày 4 – Những Người Phục Vụ Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 19:4-11

4 Giô-sa-phát ở tại Giê-ru-sa-lem. Sau đó, vua lại đi thăm dân chúng từ Bê-e Sê-ba cho đến vùng đồi núi Ép-ra-im, để đem họ trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. 5 Vua lập các thẩm phán trong xứ, trong tất cả các thành kiên cố của Giu-đa, từ thành nầy đến thành kia. 6 Vua bảo các thẩm phán: “Hãy cẩn thận trong việc các ngươi làm, vì chẳng phải các ngươi xét xử vì loài người đâu nhưng là vì Đức Giê-hô-va; Ngài sẽ ở cùng các ngươi trong việc xét xử. 7 Vậy bây giờ phải kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy cẩn thận mà làm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta không chấp nhận sự bất chính, thiên vị, hay nhận hối lộ.”

8 Giô-sa-phát cũng chọn một số người Lê-vi, thầy tế lễ và trưởng gia tộc của Y-sơ-ra-ên, đặt họ tại Giê-ru-sa-lem để vì Đức Giê-hô-va mà xét xử và giải quyết các vụ kiện. Họ đều trở về Giê-ru-sa-lem phục vụ.9 Vua truyền bảo họ: “Đây là cách các ngươi phải làm: Các ngươi phải kính sợ Đức Giê-hô-va, phải trung tín và tận tâm. 10 Nếu anh em các ngươi từ các thành đem đến các ngươi bất cứ vụ kiện nào, hoặc là chuyện đổ máu, hoặc vi phạm luật pháp, điều răn, mệnh lệnh và luật lệ, thì các ngươi phải khuyến cáo họ đừng phạm tội với Đức Giê-hô-va. Nếu không, cơn thịnh nộ của Ngài sẽ giáng trên các ngươi và anh em các ngươi. Làm như thế, các ngươi mới không mắc tội. 11 Nầy, thầy tế lễ cả A-ma-ria sẽ quản lý những việc thuộc về Đức Giê-hô-va; còn Xê-ba-đia, con của Ích-ma-ên, thủ lĩnh nhà Giu-đa, sẽ quản lý những việc thuộc về vua. Cũng có các viên chức người Lê-vi phục vụ giúp các ngươi. Hãy can đảm và làm việc! Đức Giê-hô-va luôn ở cùng người thiện lành.”

Suy ngẫm

Sau khi bị quở trách vì liên minh với A-háp và tiến hành chiến tranh, Giô-sa-phát đã ăn năn và cải cách đất nước ông theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khắp từ thành này đến thành kia của nước Giu-đa, ông đã lập các thẩm phán là những người kính sợ Đức Chúa Trời để họ xét xử cách công bằng theo Lời của Đức Chúa Trời và dặn dân sự đừng phạm tội nữa. Thầy tế lễ cả A-ma-ri, chịu trách nhiệm các công viêc thánh và là người đứng đầu  nhà Giu-đa, còn Xê-ba-đia quản lý mọi việc khác (c.4-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.7 Sự bất chính hoặc hối lộ không được chấp nhận trước Đức Chúa Trời (Phục Truyền Luật lệ ký 10:17). Đức Chúa Trời là một Vị Thẩm phán công minh (Thi Thiên 7:11). Cho nên, chúng ta phải bày tỏ được sự công minh và chính trực của Đức Chúa Trời trong mọi khía cạnh đời sống của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-7 Giô-sa-phát lập các thẩm phán tại mỗi thành phố để dân chúng sẽ được xét xử một cách ngay thẳng, và ông truyền cho họ xét xử cách công bình. Là một thẩm phán là làm công việc của Đức Chúa Trời, do đó, việc xét xử phải như thể Đức Chúa Trời đang xét xử. Nếu trong Hội Thánh, nơi làm việc hoặc gia đình của bạn, bạn đang ở trong một vị trí mà bạn phải quyết định một vấn đề quan trọng, thì hãy hành động một cách thận trọng và hãy suy nghĩ cách mà Đức Chúa Trời sẽ giải quyết vấn đề này.

Cầu nguyện: Trong bất cứ điều gì mà con làm, xin hãy giúp con được công chính trong các quyết định của con như Ngài là công chính.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 24-26

Bình Luận:

You may also like