Browsing: những người

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Phân đoạn này cho thấy Giô-sa-phát đã cải cách đất nước sau khi Giê-hu quở trách ông. Ông đã lập các thẩm phán và các viên chức, và dặn rằng họ phải sống và làm việc như những người kính sợ Đức Chúa Trời.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Những người ngoại có thể là những người của Đức Chúa Trời, nếu họ vâng theo Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng dù rằng bạn là một hậu duệ của Áp-ra-ham, mà lại thờ lạy hình tượng và sống đời sống phóng túng, thì sự phán xét của Đức Chúa Trời là không tránh khỏi.