Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Sự Liên Minh Của Giô-Sa-Phát Và A-Háp

Ngày 01 – Sự Liên Minh Của Giô-Sa-Phát Và A-Háp

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 18:1-11

1 Lúc bấy giờ, Giô-sa-phát rất giàu có và vinh quang; vua kết thông gia với A-háp. 2 Vài năm sau, vua xuống thăm A-háp tại Sa-ma-ri. A-háp giết nhiều chiên bò thết đãi Giô-sa-phát và đoàn tùy tùng, rồi thuyết phục Giô-sa-phát tấn công Ra-mốt Ga-la-át. 3 A-háp, vua Y-sơ-ra-ên, nói với Giô-sa-phát, vua Giu-đa, rằng: “Ngài có muốn cùng tôi đi đánh Ra-mốt Ga-la-át chăng?” Giô-sa-phát trả lời: “Tôi cũng như ngài, dân tôi cũng như dân ngài; chúng tôi sẽ cùng chiến đấu với ngài.”

4 Giô-sa-phát lại nói với vua Y-sơ-ra-ên: “Nhưng trước hết, chúng ta hãy cầu hỏi Đức Giê-hô-va.” 5 Vua Y-sơ-ra-ên triệu tập các nhà tiên tri, khoảng bốn trăm người, và hỏi họ: “Chúng ta nên đi đánh Ra-mốt Ga-la-át hay là nên ngưng lại?” Họ đáp: “Hãy đi! Đức Chúa Trời sẽ phó thành ấy vào tay bệ hạ.” 6 Nhưng Giô-sa-phát nói tiếp: “Ở đây còn có nhà tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta nhờ người ấy cầu hỏi không?” 7 Vua Y-sơ-ra-ên đáp với Giô-sa-phát: “Còn có một người tên là Mi-chê, con của Giêm-la, nhờ hắn chúng ta có thể cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi ghét hắn, vì hắn không bao giờ nói tiên tri lành về tôi, chỉ toàn là điều dữ.” Giô-sa-phát nói: “Xin vua đừng nói như thế!” 8 Vua Y-sơ-ra-ên gọi một quan chức đến và bảo: “Hãy gọi Mi-chê, con của Giêm-la, đến đây ngay!” 9 Vua Y-sơ-ra-ên và Giô-sa-phát, vua Giu-đa, mỗi người đều mặc triều phục, ngồi trên ngai mình ở sân đập lúa tại cửa thành Sa-ma-ri, còn tất cả các nhà tiên tri thì nói tiên tri trước mặt hai vua. 10 Sê-đê-kia, con của Kê-na-na, làm các sừng bằng sắt, và nói: “Đức Giê-hô-va phán: ‘Với các sừng nầy, bệ hạ sẽ húc dân A-ram cho đến khi tiêu diệt chúng hoàn toàn.’” 11 Tất cả các nhà tiên tri đều nói như thế: “Hãy đi đánh Ra-mốt Ga-la-át, bệ hạ sẽ thắng vì Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay bệ hạ.”

Suy ngẫm

Mặc dù Giô-sa-phát đã trở nên mạnh mẽ và đầy quyền lực với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, nhưng ông ta vẫn liên minh với A-háp, một vua gian ác ở phía bắc Y-sơ-ra-ên. Khi mối quan hệ giữa Giu-đa và Y-sơ-ra-ênđược cải thiện, thì A-háp thuyết phục Giô-sa-phát cùng với ôngtấn công Ra-mốt Ga-la-át. Giô-sa-phát đáp lại bằng cách nói rằng trước hết, ông phải cầu hỏi Lời Chúa. Vì vậy, A-háp đã triệu tập các tiên tri cùng nhau, nhưng tất cả bốn trăm người trong số họ đã nói những gì mà A-háp muốn nghe, chứ không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời (c.1-5). Nhưng Giô-sa-phát thấy điều này thật lạ và yêu cầu mộttiên tri khác, và A-háp đã cho gọi Mi-chê, một tiên tri không bao giờ nói tiên tri lành về A-háp (c.6-11).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3 Giô-sa-phát đã thực hiện một cuộc liên minh chính trịvới vua A-háp ở phía bắc Y-sơ-ra-ên. Đây là một sai lầm lớn, bởi vì việc liên minh này đã khiến Giu-đa thờ thần tượng, và làm vương quốcnày suy yếu đáng kể. Hãy nhớ rằng, điều gian ác nhỏ mà tôi chấp nhận hôm nay có thể đưa tôi đến với sự dính dáng sâu hơn với điều gian ác.

C.9-11 Sê-đê-kia hứa hẹn chiến thắng bằng cách làm cho mình những sừng bằng sắt, là biểu tượng của chiến thắng, nhưng đây không phải là Lời của Đức Chúa Trời. Khi Chúa không phán về điều đó thì đừng nói về nó một cách chắc chắn như thế.

Cầu nguyện: Xin ban cho con sự can đảm để bước đi khi Ngài dẫn dắt, và để dừng lại khi Ngài không dẫn dắt.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 19-21

Bình Luận:

You may also like