Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Ngươi Cam Kết Điều Gì?

Ngày 20 – Ngươi Cam Kết Điều Gì?

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 7:1-22

1 Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ trời đổ xuống đốt tế lễ thiêu và các sinh tế. Vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền thờ. 2 Các thầy tế lễ không thể vào đền thờ của Đức Giê-hô-va được, vì vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn ngập đền thờ của Ngài. 3 Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều thấy lửa đổ xuống và vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền thờ. Họ phủ phục xuống đất, úp mặt trên nền nhà, thờ lạy và ca ngợi Đức Giê-hô-va rằng: “Vì Chúa là thiện, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời!” 4 Bấy giờ, vua và toàn dân đều dâng sinh tế trước mặt Đức Giê-hô-va. 5 Vua Sa-lô-môn dâng hai mươi hai nghìn con bò và một trăm hai mươi nghìn con chiên đực. Như vậy, vua và toàn dân làm lễ cung hiến đền thờ của Đức Chúa Trời. 6 Các thầy tế lễ đứng vào vị trí của mình. Còn những người Lê-vi cầm nhạc khí dùng cho Đức Giê-hô-va mà vua Đa-vít đã làm để ca ngợi Đức Giê-hô-va, mỗi khi Đa-vít bảo họ ca ngợi: “Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời!” Các thầy tế lễ thổi kèn trước mặt họ, còn toàn thể Y-sơ-ra-ên thì đứng. 7 Sa-lô-môn biệt riêng ra thánh phần sân giữa trước đền thờ Đức Giê-hô-va, là nơi vua dâng tế lễ thiêu và mỡ của tế lễ bình an, vì bàn thờ bằng đồng mà Sa-lô-môn đã làm không thể chứa hết tế lễ thiêu, tế lễ chay và các phần mỡ. 8 Vào dịp nầy, Sa-lô-môn tổ chức lễ trong bảy ngày. Về dự lễ với vua có toàn thể Y-sơ-ra-ên, một hội chúng rất đông đảo từ cửa ải Ha-mát cho đến khe Ai Cập. 9 Vào ngày thứ tám, một cuộc nhóm họp trọng thể được tổ chức, vì họ dự lễ cung hiến bàn thờ trong bảy ngày và mừng lễ trong bảy ngày nữa. 10 Ngày hai mươi ba tháng bảy, vua cho dân chúng trở về trại mình. Lòng mọi người đều vui mừng hân hoan về điều tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Đa-vít, cho Sa-lô-môn và cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài. 11 Như vậy, Sa-lô-môn đã hoàn tất việc xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va và cung vua. Tất cả công trình Sa-lô-môn định làm trong đền thờ Đức Giê-hô-va và trong cung vua đều hoàn thành mỹ mãn. 12 Ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-lô-môn và phán rằng: “Ta đã nghe lời cầu nguyện của con và đã chọn nơi nầy làm nhà dâng sinh tế. 13 Khi Ta đóng các tầng trời lại, không cho mưa sa xuống; khi Ta truyền cho cào cào phá hại đất đai; và khi Ta giáng bệnh dịch giữa dân Ta; 14 nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. 15 Từ nay, mắt Ta sẽ đoái xem, tai Ta sẽ lắng nghe lời cầu nguyện tại nơi nầy, 16 vì bây giờ Ta đã chọn và thánh hóa đền thờ nầy để danh Ta ngự tại đó đời đời; mắt và lòng Ta sẽ ở đó mãi mãi. 17 Còn con, nếu con bước đi trước mặt Ta như cha của con là Đa-vít đã bước đi, làm theo mọi điều Ta truyền bảo con, tuân giữ những luật lệ và chỉ thị của Ta, 18 thì Ta sẽ làm cho ngôi nước con được bền vững đúng như giao ước Ta đã lập với Đa-vít, cha của con rằng: ‘Con sẽ không bao giờ thiếu người trị vì trên Y-sơ-ra-ên.’ 19 Nhưng nếu các con quay khỏi và từ bỏ các luật lệ và điều răn Ta đã đặt trước mặt các con, đi theo các thần khác và thờ lạy chúng, 20 thì Ta sẽ nhổ các con khỏi đất Ta đã ban cho các con. Còn đền thờ mà Ta đã thánh hóa cho danh Ta, Ta sẽ ném bỏ nó khỏi Ta, làm cho nó trở thành đề tài cho các dân tộc đàm tiếu và chế nhạo. 21 Đền thờ nầy dù có đồ sộ đến đâu, nhưng rồi mọi người đi ngang qua đều sẽ kinh ngạc hỏi rằng: ‘Tại sao Đức Giê-hô-va đã làm cho đất nước nầy và đền thờ nầy như thế?’ 22 Người ta sẽ trả lời rằng: ‘Đó là vì họ đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, là Đấng đã đem họ ra khỏi Ai Cập; và vì họ đã đeo đuổi các thần khác, quỳ lạy và phục vụ các thần ấy nên Ngài giáng trên họ tất cả các tai họa nầy.’”

Suy ngẫm

C.1-12 San-chê-síp của A-sy-ri đã sai chư hầu của mình, là Ráp-sa-kê đến Giê-ru-sa-lem để đe dọa Ê-xê-chia và khiến Giu-đa đầu hàng. Ráp-sa-kê nhạo báng quân đội yếu ớt của Giu-đa bằng tiếng Hê-bê-rơ, chứ không nói bằng tiếng A-sy-ri và phạm tội ngạo mạn nói rằng việc đến đánh Giu-đa của quân đội A-sy-ri sẽ là ý muốn của Đức Chúa Trời.

C.13-20 Ráp-sa-kê la hét rằng những lời Ê-xê-chia nói rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu Giê-ru-sa-lem là một sự dối trá, bởi vì Đức Chúa Trời không thể giải cứu họ khỏi tay A-sy-ri. Ngoài ra, ông ta cố thuyết phục mọi người bằng cách nói rằng họ sẽ sống mà không phải lo lắng gì, nếu họ nghe lời của vua A-sy-ri.

C.21-22 Nhưng mọi người đã không đáp lại một lời, vì Ê-xê-chia đã truyền lệnh và những người đại diện của Giu-đa đã xé áo mình, khi họ thuật lại những lời của Ra-sáp kê cho Ê-xê-chia.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Ráp-sa-kê hứa cho dân Giu-đa một đời sống bình yên, nếu họ đầu hàng vua A-sy-ri. Đây là một chiến lược điển hình của Sa-tan. Thậm chí Sa-tan đã cố cám dỗ Chúa Jêsus, nói rằng nó sẽ ban cho Ngài tất cả sự vinh quang của thế gian, nếu Chúa Jêsus quỳ xuống và tôn vinh nó. Ngày nay, loại trận chiến thuộc linh này vẫn tồn tại. Nếu cơ hội xuất hiện khi mà bạn có thể có lợi từ việc từ bỏ đức tin của bạn, thì bạn có kháng cự không? Hãy chấp nhận tất cả lời nhạo báng mà sỉ nhục chống lại bạn, chứ đừng làm nô lệ của Sa-tan.

Cầu nguyện: Qua Lời của Ngài, xin hãy giúp con chiến thắng được những trò gian trá của Sa-tan trong đời sống của con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Châm Ngôn 25-27 

Bình Luận:

You may also like