Home Văn Nghệ Tưởng…

Tưởng…

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tưởng ta duy nhất trần gian
Ta làm mọi sự, ta cần chi ai
Nắng mưa… mọi chuyện… ta đây
Khả năng thừa để xở xoay mọi bề.

Tưởng ta trên cả tuyệt vời
Ta hơn hết thảy cóc đời phải lo
Tiền ta có, sức ta dư…
Ta là ta…cứ ỡm ờ…dửng dưng.

Tưởng ta lực lưỡng, anh hùng
Là tay kiệt xuất, lẫy lừng nơi nơi
Việc ta thích, ta làm chơi
Ngoài ta đâu thể ai người thay ta!?

Tưởng ta, một kẻ mãi là…
Không ai trần thế cùng ta ngang bằng
Chỉ ta-kẻ đứng đầu hàng
Vào, ra sang trọng vẻ vang mọi đàng.

Tưởng ta…mộng tưởng kê vàng
Tưởng là thế thế…bẽ bàng sao sao…
Thiên Chúa-Ngài dạy đây nào:
Kiêu căng đi với khổ đau một đường.

Tưởng ta…ý tưởng hư không
Linh hồn Chúa lấy đâu lường trước sau
Thánh Kinh lời Chúa khắc sâu:
Khiêm nhường hưởng phước dài lâu trong Ngài.

Tưởng ta…ý tưởng trật sai
Xin đừng mơ tưởng hỡi ai trên đời
Chúa bảo: mọi sự con ơi!
Khôn ngoan, giàu có… sẽ hồi tan tiêu.

Tưởng ta…đâu được bao nhiêu
Biết tin, thờ Chúa mới điều khôn ngoan
Bởi vì mọi sự trần gian
Chúa không cho phép đừng màng, đừng mong.

Tưởng ta…bỏ hết…mở lòng
Để Ngài làm Chủ Sống trong cuộc đời.
Ai ơi! Chúa rộng lượng mời
Ai ơi! Sao ngại nói lời ăn năn?

Nguyễn Huỳnh Tùng
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like