Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Trời Mới Và Đất Mới

Ngày 28 – Trời Mới Và Đất Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 65:17-25

17 “Vì nầy, Ta sẽ tạo dựng trời mới đất mới; Những việc trước kia sẽ không còn được nhớ đến, không còn nhắc đến trong tâm trí nữa.18 Nhưng hãy vui mừng và hân hoan mãi mãi về những gì Ta đã tạo dựng; Vì nầy, Ta đã tạo dựng Giê-ru-sa-lem cho niềm hân hoan,và dân thành ấy cho sự vui mừng.19 Ta sẽ hoan hỉ vì Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ vui mừng vì dân Ta; Nơi ấy sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc, hay kêu la đau đớn nữa.20 Tại đó sẽ không có trẻ con chết yểu, cũng chẳng có người già không tròn tuổi thọ; Vì chết lúc trăm tuổi là chết trẻ, và kẻ chỉ sống đến trăm tuổi bị coi như đáng nguyền rủa.

21 Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng vườn nho và được ăn trái.22 Họ sẽ không xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho kẻ khác ăn. Vì tuổi thọ của dân Ta sẽ như tuổi của cây; Những người được chọn của Ta sẽ được hưởng công việc tay mình làm.23 Họ sẽ không nhọc công vô ích, không sinh con để gặp tai ương bất ngờ; Vì họ và con cháu họ là dòng dõi được Đức Giê-hô-va ban phước.24 Ta sẽ nhậm lời họ trước khi họ kêu cầu Ta; Họ còn đang nói, Ta đã nghe rồi.

25 Muông sói và chiên con sẽ ăn chung với nhau, sư tử sẽ ăn rơm như bò, còn rắn thì ăn bụi đất. Sẽ chẳng có ai làm tổn hại hay hủy phá trong khắp núi thánh của Ta.”

Suy ngẫm:

C.17-23 Đức Chúa Trời bày tỏ trời mới và đất mới, là điều sẽ xảy ra. Ở đó người ta sẽ không bao giờ ở trong sự đau buồn và sẽ sống với sự vui mừng không tả xiết. Họ sẽ sống với Đức Chúa Trời mãi mãi và không còn đau đớn của sự chết. Không có sự phân biệt ở đó, và mọi người sẽ được ban thưởng theo công việc của mình và không có điều gì bị cất đi khỏi họ.

C.24-25 Đức Chúa Trời sẽ ở gần dân của Ngài –  gần hơn bất cứ chỗ nào khác. Ngài sẽ trả lời cho dân Ngài, trước khi họ kêu cầu và đáp ứng với họ, trước khi họ tìm kiếm. Nơi đó sẽ là một cộng đồng bình an, hoàn hảo.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Trong trời mới và đất mới mà Đức Chúa trời tạo ra, mọi người sẽ không bao giờ có tài sản của mình mang theo, và họ sẽ được ban thưởng theo như công việc của họ. Hãy nghĩ về việc điều gì sẽ là tài sản của bạn trong Vương quốc của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài, vì sự vui mừng với một tội nhân như con, và cho phép con có một mối tương giao đời đời với Ngài trong trời mới và đất mới.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 104-106

Bình Luận:

You may also like