Browsing: đất mới

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Trời hứa một tương lai tuyệt với với “trời mới và đất mới” cho những người vâng theo Lời Ngài một cách trung tín, thậm chí trong những lúc khó khăn.