Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Sứ Mạng Của Đấng Mê-Si

Ngày 23 – Sứ Mạng Của Đấng Mê-Si

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 61:1-11

1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta, vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta để giảng tin lành cho người nghèo. Ngài sai Ta đến để rịt lành những tấm lòng tan vỡ; Để công bố tự do cho kẻ bị bắt giữ, và cho những người bị cầm tù được ra khỏi ngục;2 Để công bố năm thi ân của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; Để an ủi mọi kẻ khóc than;3 Để ban mão hoa cho những kẻ khóc than ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi ca thay vì tâm linh sầu khổ. Họ sẽ được gọi là cây công chính, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để làm vinh hiển Ngài.4 Họ sẽ xây lại các nơi đổ nát ngày xưa, dựng lại các nơi hoang tàn lúc trước;

Trùng tu những thành bị phá hủy, là những nơi bị bỏ hoang từ bao đời.

5 Những khách lạ sẽ đứng chăn chiên cho các ngươi, dân ngoại sẽ làm ruộng và trồng vườn nho cho các ngươi.6 Còn các ngươi sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, người ta sẽ gọi các ngươi là đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta; Các ngươi sẽ hưởng của cải các nước, và thu lấy vinh hoa của chúng.7 Thay vì sự xấu hổ, các ngươi sẽ hưởng gấp đôi, thay vì nhục nhã, sẽ vui mừng về phần bắt thăm của mình; Các ngươi sẽ có sản nghiệp gấp đôi trong xứ, và được niềm vui bất tận.

8 Vì Ta, Đức Giê-hô-va, yêu sự chính trực, ghét sự trộm cướp và gian tà; Nên Ta sẽ theo lòng thành tín mà đền bù cho dân Ta, và lập giao ước đời đời với họ.9 Dòng dõi họ sẽ được biết đến trong các nước, con cháu họ sẽ nổi tiếng trong các dân; Mọi người thấy họ sẽ phải nhìn nhận rằng họ là một dòng dõi được Đức Giê-hô-va ban phước.

10 Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; Vì Ngài mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác trên ta áo choàng công chính, như chàng rể chỉnh tề khăn áo giống thầy tế lễ, như cô dâu trang sức ngọc ngà châu báu.11 Vì như đất đai làm cho cây cối mọc lên, vườn tược làm cho hạt giống nẩy mầm thể nào, thì Chúa Giê-hô-va sẽ làm cho sự công chính nẩy mầm và lời ca ngợi trỗi vang trước mặt muôn dân thể ấy.

Suy ngẫm:

C.1-3 Sự vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ ở trên dân của Ngài thông qua Đấng Mê-si, Đầy tớ của Chúa. Đấng Mê-si sẽ rao truyền tin tốt lành cho người nghèo, công bố sự tự do những người bị cầm tù, và ban sự an ủi cho những ai đau buồn.

C.4-9 Sứ mạng của Đấng Mê-si sẽ phục hồi sự vinh quang trong quá khứ của Y-sơ-ra-ên, và sẽ được phục vụ bởi các dân tộc, mà đã từng áp bức họ. Y-sơ-ra-ên sẽ phục hồi sứ mạng của mình, là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, để họ có thể phục vụ thế giới, như con đường phước hạnh tuôn ra bởi Đức Chúa Trời.

C.10-11 Bây giờ Y-sơ-ra-ên sẽ mặc áo cứu rỗi và áo choàng của sự công bình như một cô dâu. Và nữa, họ cũng sẽ tuôn đổ ra sự công chính và sự ngợi khen.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời mong ước rằng những người đã được phục hồi của Ngài, qua sứ mạng của Đấng Mê-si, phục vụ thế giới như “những thầy tế lễ của Chúa” và “những người được sai đi của Chúa”. Lý do những người phải đối diện với sự nhục mạ và bị ghét bỏ, đã nhận được phước của Đức Chúa Trời, là bởi vì bây giờ họ có sứ mệnh chuyển giao phước hạnh đó cho thế giới. Ân điển và phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho bạn, có những gì? Bạn có đang thực hiện nhiệm vụ của mình, là người được sai đi của Đức Chúa Trời, cho cộng đồng bạn đang sống hay không? Một lần nữa, hãy suy ngẫm tại sao Đức Chúa Trời ban cho bạn nhiều phước hạnh như vậy!

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì đã cứu con khỏi tội lỗi và sự chết. Xin hãy giúp con sống là một người được sai đi rao truyền ân điển của Ngài cho thế giới.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 89-91

Bình Luận:

You may also like