Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Hép-Zi-Ba Của Ta Be-U-La Của Ta

Ngày 24 – Hép-Zi-Ba Của Ta Be-U-La Của Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 62:1-12

1 Vì cớ Si-ôn, Ta sẽ không nín lặng, vì cớ Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ chẳng nghỉ yên, cho đến khi sự công chính của nó chiếu ra như ánh sáng, và sự cứu rỗi nó rực lên như ngọn đuốc.2 Bấy giờ, các nước sẽ thấy sự công chính của ngươi, tất cả các vua sẽ thấy vinh quang ngươi; Người ta sẽ gọi ngươi bằng một tên mới, là tên do chính miệng Đức Giê-hô-va đặt cho.3 Ngươi sẽ là mão miện đẹp đẽ trong tay Đức Giê-hô-va, sẽ là vương miện trong bàn tay Đức Chúa Trời ngươi.4 Người ta sẽ không còn gọi ngươi là “kẻ bị ruồng bỏ,” Chẳng gọi đất ngươi là “đất hoang vu” nữa; Nhưng ngươi sẽ được gọi là “người mà Ta vui thích”, và đất ngươi sẽ được gọi là “người có chồng”; Vì Đức Giê-hô-va vui thích ngươi, và đất ngươi sẽ có chồng.5 Như chàng trai sẽ cưới một trinh nữ, thì con cái ngươi cũng sẽ nhận sản nghiệp ngươi; Như chú rể vui mừng vì cô dâu, thì Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi.

6 Hỡi Giê-ru-sa-lem, trên các tường thành ngươi, Ta đã đặt lính canh; Suốt cả ngày đêm, họ sẽ không bao giờ nín lặng. Hỡi những kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, đừng nghỉ ngơi chút nào.7 Cũng đừng để Ngài nghỉ ngơi cho đến khi Ngài tái lập Giê-ru-sa-lem và dùng nó làm sự ca ngợi trong khắp đất!8 Đức Giê-hô-va đã đưa tay phải và cánh tay quyền năng của Ngài mà thề: “Ta sẽ không ban ngũ cốc của ngươi làm lương thực cho kẻ thù ngươi nữa; Dân ngoại sẽ không được uống rượu nho mới mà ngươi đã khó nhọc làm ra.9 Nhưng những người gặt hái sẽ được ăn hoa lợi mình, và ca ngợi Đức Giê-hô-va; Những người hái nho sẽ được uống rượu trong sân của nơi thánh Ta.”

10 Hãy đi qua, hãy đi qua các cổng thành; Hãy dọn đường cho dân chúng; Hãy đắp đường, hãy đắp đường cái, hãy dọn sạch đá; Hãy dựng một ngọn cờ cho các dân.11 Nầy, Đức Giê-hô-va đã rao truyền đến tận cùng cõi đất: “Hãy bảo con gái Si-ôn rằng: ‘Kìa, sự cứu rỗi ngươi đang đến! Phần thưởng đi theo Ngài, và sự ban thưởng đi trước Ngài.’”

12 Người ta sẽ gọi họ là “dân thánh”, là “dân được Đức Giê-hô-va cứu chuộc”; Còn ngươi sẽ được gọi là “thành mà người ta tìm đến”, tức là “thành không bị ruồng bỏ”.

Suy ngẫm:

C.1-5 Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ không sẽ không yên nghỉ, cho đến khi hoàn tất sự cứu chuộc Y-sơ-ra-ên. Và Đức Chúa Trời sẽ ban cho Y-sơ-ra-ên một tên mới, và đó là “Hép-zi-ba” (những người Đức Chúa Trời yêu) và “Be-u-la” (nàng dâu của Đức Chúa Trời). Nếu “Y-sơ-ra-ên” là cái tên đã bị các dân tộc xung quanh sỉ nhục, thì cái tên mới sẽ khiến người ta ghen tị.

C.6-9 Hơn nữa, Đức Chúa Trời sẽ sắp đặt những người gác canh cho dân Ngài, và đảm bảo rằng họ sẽ trung tín bảo vệ dân của Ngài. Đặc biệt, Đức Chúa Trời ra lệnh cho những người gác canh liên tục kêu lên với Ngài, để những kẻ thù không cướp được điều gì tốt lành khỏi dân của Ngài.

C.10-12 Y-sơ-ra-ên, những người bây giờ sống dưới lời hứa và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, phải sống như “những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời”.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời sắp đặt những người gác canh ở trên dân của Ngài và ra lệnh cho họ không bao giờ nín lặng, để kẻ thù không thể cướp được điều gì khỏi dân của Ngài. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ nghe những lời cầu nguyện đó và sẽ trả lời. Hơn nữa, Đức Chúa Trời yêu cầu họ kêu lên Ngài nhiều tới mức, Ngài không thể yên nghỉ được. Ân điển lạ lùng biết bao! Hãy vâng theo khi Đức Chúa Trời ra lệnh cho chúng ta cầu nguyện không nghỉ, vì Ngài hứa bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Thêm vào đó, hãy đừng do dự khi đến trước Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp con sống như cô dâu trung tín và thanh sạch của Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 92-94

Bình Luận:

You may also like