Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Tội Lỗi Của Y-Sơ-Ra-Ên Và Sự Xưng Tội

Ngày 21 – Tội Lỗi Của Y-Sơ-Ra-Ên Và Sự Xưng Tội

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 59:1-21

1 Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng phải ngắn mà không cứu được; Tai Ngài cũng chẳng phải nặng mà không nghe được đâu.2 Nhưng chính vì sự gian ác của các ngươi đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình, và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.3 Vì bàn tay các ngươi đã bị ô uế do vấy máu, ngón tay các ngươi bị ô uế vì tội ác, môi miệng các ngươi nói lời dối trá, lưỡi các ngươi thì thầm việc xấu xa.4 Không ai lấy lẽ công chính mà kiện cáo; Chẳng ai lấy điều chân thật mà tranh tụng. Người ta tin cậy vào điều hư không và lời dối trá, họ cưu mang điều ác và đẻ ra tội trọng.5 Họ ấp trứng rắn và dệt màng nhện; Ai ăn trứng đó sẽ chết, và một cái trứng bị vỡ sẽ nở ra rắn độc.6 Màng của họ không dùng làm áo được, không thể mặc được hàng mà họ đã dệt ra; Công việc của họ là công việc gian ác, đôi tay họ đầy những việc hung tàn. 7 Chân họ chạy đến điều ác, họ vội vã làm đổ máu vô tội; Tư tưởng họ là tư tưởng gian tà, sự tàn phá và hủy diệt ở trên đường lối họ.8 Họ chẳng bao giờ biết con đường bình an, không có sự chính trực trong đường lối họ. Họ tự làm quanh quẹo các lối của mình, ai bước đi trong đó thì chẳng biết đến sự bình an!9 Vì thế, công lý đã cách xa chúng ta, lẽ công chính cũng không bắt kịp chúng ta. Chúng ta trông mong ánh sáng mà chỉ thấy bóng tối, trông mong sự chói sáng mà bước đi trong tối tăm.10 Chúng ta mò mẫm dọc theo tường như người mù, mò mẫm như người không có mắt; Giữa trưa mà vấp chân như chạng vạng; Giữa những kẻ mạnh mẽ mà mình như người chết.11 Chúng ta rên xiết như con gấu gầm gừ, và rên rỉ như tiếng gù của chim bồ câu; Chúng ta trông đợi công lý mà nó không đến, trông đợi sự cứu thoát mà nó cách xa!12 “Vì trước mặt Chúa, sự vi phạm của chúng con thật nhiều, tội lỗi chúng con làm chứng nghịch cùng chúng con. Vì sự vi phạm của chúng con vẫn ở với chúng con và chúng con nhận biết sự gian ác mình.13 Chúng con đã phản loạn và chối bỏ Đức Giê-hô-va, quay lưng không theo Đức Chúa Trời mình. Chúng con nói điều bạo ngược và phản loạn, thốt ra những lời dối trá đã cưu mang trong lòng.14 Vì thế, công lý bị đẩy lui, sự công chính đứng cách xa; Vì chân lý vấp ngã giữa quảng trường, và sự ngay thẳng không thể vào được.15 Chân lý đã không còn, ai lánh điều dữ thì bị cướp giật.” Đức Giê-hô-va đã thấy rằng dưới mắt Ngài, tất cả đều gian ác, bất công.16 Ngài thấy không có người công chính nào cả, và ngạc nhiên vì không ai khẩn cầu. Ngài dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến; Với sự công chính của Ngài hỗ trợ.17 Ngài mặc áo giáp bằng đức công chính, đội mão cứu rỗi trên đầu; Mặc áo bằng sự báo thù, khoác trên mình áo choàng của lòng sốt sắng.18 Ngài báo trả cho mỗi người tùy việc họ làm: sự thịnh nộ cho kẻ đối địch với Ngài, và sự báo oán cho các kẻ thù; Ngài sẽ báo trả các hải đảo.19 Từ phương tây, người ta kính sợ danh Đức Giê-hô-va, từ phương đông, họ tôn kính vinh quang Ngài; Vì Ngài sẽ đến như dòng sông chảy xiết, bởi hơi thở Đức Giê-hô-va đùa nó đi.20 “Đấng Cứu Chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những người thuộc về Gia-cốp đã từ bỏ tội lỗi,” Đức Giê-hô-va phán vậy. 21 Đức Giê-hô-va phán: “Về phần Ta, đây là giao ước Ta lập với họ: ‘Thần Ta ở trên các con, và những lời Ta đã đặt nơi miệng các con sẽ không rời khỏi miệng các con, miệng của dòng dõi các con, và miệng dòng dõi của dòng dõi các con, từ nay cho đến đời đời!’” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Suy ngẫm:

C.1-8 Y-sơ-ra-ên không nhìn thấy tội lỗi họ đã gây ra, và thay vào đó, cố gắng đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì tất cả các nan đề của họ. Nhưng Ê-sai chỉ ra tội lỗi của Y-sơ-ra-ên, từng tội từng tội một, và bày tỏ ra rằng nguyên nhân của mọi nan đề là chính Y-sơ-ra-ên.

C.9-15 Ngay sau khi nghe lời buộc tội của Ê-sai, họ nhận ra rằng họ đã mù lòa và kêu khóc tới Đức Chúa Trời, khi họ xưng nhận tội lỗi của mình.

C.16-21 Sự ăn năn của Y-sơ-ra-ên sẽ mang đến ân điển của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của họ. Đức Chúa Trời sẽ đến với họ, như người lính được trang bị đầy đủ để tiêu diệt tội lỗi, điều khiến cho Y-sơ-ra-ên thành những kẻ nô lệ, và ban cho họ Đức Thánh Linh và Lời của Ngài, để họ sẽ không bao giờ là nô lệ cho tội lỗi nữa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Xã hội nơi tội lỗi xâm chiếm, tối đến mức bạn không thể tìm được đường, dưới ánh sáng lớn ban ngày. Tuy vậy, trong một xã hội công bình, nó sáng – thậm chí cả ban đêm. Liệu đời sống đức tin chúng ta sống (hoặc bạn sống) có đóng vai trò là ánh sáng của sự công bình của Đức Chúa Trời, điều chiếu sáng xã hội tối tăm của chúng ta hay không?

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, xin hãy ban cho con sức mạnh để chống lại tội lỗi ở trong con và chống lại sự tối tăm của thế giới này.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 83-85

Bình Luận:

You may also like