Home Tin tức Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh An Giang Lần Thứ 19

Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh An Giang Lần Thứ 19

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chương trình Khai mạc – Bồi linh, buổi sáng diễn ra trong ơn Chúa. MS Dương Hữu Thắng – QNHT Tân Châu dẫn chương trình với bài thánh ca 388 (Hãy Theo Ta) và Thánh ca 685 (Học Theo Chúa) giục lòng tôi con Chúa tham dự Hội đồng Bồi linh hướng về chủ đề Hội đồng Bồi linh lần thứ 19 năm 2013 “ĐỒNG TÂM TÌNH”.

Quang cảnh Hội đồng bồi linh

MS Cao Văn Hoàng chào mừng và tuyên bố khai mạc Hội đồng Bồi linh

Ban hát lễ HT Long Xuyên chúc mừng hội đồng và tôn vinh Chúa thánh ca ƠN JêSUS CAO SÂU LẮM THAY

Ban hát lễ HT Tân Hiệp tôn vinh Chúa thánh ca BAN MAI

Ban hát MS –TĐ tôn vinh Chúa thánh ca CHIẾN BINH THẬP TỰ

Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã dùng lời Chúa khích lệ Hội đồng qua sứ điệp bồi linh Đồng Tâm Chí Như Đấng Christ Đã Có, Kinh thánh nền tảng Ê-sai 50: 4-9. Câu gốc: Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có (Phi-lip 2:5). Tôi tớ Chúa hướng mọi người nhận thức tầm quan trọng trong việc phục vụ Chúa để Chúa đẹp lòng, phải có tinh thần dấng thân, phải giống Chúa càng hơn và sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì danh Chúa.

Chương trình Bế mạc – Bồi linh buổi chiều diễn ra vào lúc 13h30, MSNC Lê Tấn Cam – QNHT Núi Sập hướng dẫn Hội đồng ngợi khen Chúa thánh ca 701 (Như Ý Cha) và Thánh ca 704 (Ngài Là Tất Cả Cho Con) hướng HT dặn lòng nhờ Chúa giúp sức, luôn tin cậy hoàn toàn vững bước hầu việc Chúa.

Ban hát lễ HT Châu Đốc ngợi khen chúa thánh ca VÂNG THEO CHÚA

Ban hát lễ HT Núi Sập với bài thánh ca CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Ban hát lễ HT Mỹ Luông với bài thánh ca ÁNH SÁNG CỦA THẾ GIỚI DUY JÊSUS  

Ban hát lễ HT An Phú (Cần Thơ) góp phần ngợi khen Chúa thánh ca HÃY ĐI KHI CHÚA ĐANG GỌI 

Sau khi các ban hát lễ tôn vinh Chúa, Mục sư diễn giả tiếp tục chia sẻ sứ điệp bồi linh với chủ đề Đồng Tâm Với Chúa Trong Sự Phục Vụ, dựa trên Kinh thánh nền tảng Giăng 13: 1-5. Diễn giả kêu gọi con dân Chúa phải nhờ sức Chúa để từ bỏ bản ngã, “Sống Hầu Việc Chúa” theo thánh ý Ngài, hầu danh Chúa được vinh hiển, chắc chắn mỗi một người trong chúng ta sẽ được Chúa tôn quí.

Tạ ơn Chúa qua Hội đồng bồi linh tỉnh An Giang lần thứ 19, con dân Chúa được khích lệ càng hơn trên bước đường thờ phượng hầu việc Chúa, nhận được sự kêu gọi của Chúa cam kết hầu việc Chúa theo ơn Chúa ban và luôn nhờ Chúa Thánh Linh dẫn dắt bước theo Chúa mọi lúc mọi nơi như nội dung bài thánh ca 868 ”Hãy Đi Chúa Đang Gọi” đến từ ban hát lễ HT An Phú – TP Cần Thơ góp phần Tôn Vinh Chúa.

Xin Chúa ban năng lực đến tất cả tôi con Chúa tham dự được giống Chúa càng hơn hầu hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao, góp phần gây dựng phát triển Hội Thánh. 

Hội đồng bồi linh lần thứ 19 tỉnh An Giang được kết thúc lúc 15h30 sau lời cầu nguyện chúc phước của MSTS Nguyễn Hữu Trí.

Huỳnh Văn Thạch

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like