Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Ta Sẽ Chữa Lành Cho Người

Ngày 19 – Ta Sẽ Chữa Lành Cho Người

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 57:14-21

 

14 Có lời phán: “Hãy đắp đường, hãy đắp đường! Hãy san phẳng! Hãy dẹp bỏ chướng ngại vật khỏi đường dân Ta!”

15 Đấng cao cả, Đấng được tôn cao, ngự nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh; Đấng ấy phán: “Ta ngự trong nơi cao và thánh, nhưng cũng ở với người ăn năn đau đớn và tâm linh khiêm nhường, để làm tươi tỉnh tâm linh của người khiêm nhường, và làm tươi tỉnh tấm lòng người ăn năn đau đớn.16 Ta không kết tội luôn luôn, cũng chẳng tức giận mãi mãi; Vì thần linh sẽ mòn mỏi trước mặt Ta, và các sinh linh mà Ta đã tạo nên cũng vậy.17 Vì tội tham lam của nó mà Ta nổi giận và đánh nó. Trong cơn giận dữ, Ta đã ẩn mặt với nó, nhưng nó cứ trở lại con đường của lòng mình.18 Ta đã thấy đường lối nó, nhưng Ta sẽ chữa lành, dẫn dắt và ban sự an ủi cho nó, cùng với những kẻ than khóc của nó.19 Ta tạo nên lời ca ngợi trên môi miệng chúng: ‘Bình an! Bình an cho kẻ ở xa và cho kẻ ở gần!’ Đức Giê-hô-va phán:“Ta sẽ chữa lành cho nó.20 Nhưng những kẻ ác giống như biển động, không yên tịnh được,

nước động cuộn lên bùn lầy và cáu cặn.”21 Đức Chúa Trời tôi phán: “Những kẻ gian ác chẳng được hưởng bình an.”

 

Suy ngẫm:

C.14-17 Đức Chúa Trời làm sạch và cất đi tất cả những trở ngại khỏi con đường của dân sự của Ngài, khỏi đời sống làm phu tù của họ. Dẫu rằng tâm trí của dân Y-sơ-ra-ên đầy những sự kiêu ngạo, do đi theo cách mình ao ước, Đức Chúa Trời mở ra một con đường khiêm nhường trong tấm lòng của họ và sẽ ở trong họ.

C.20-21 Đối tượng Đức Chúa Trời phục hồi, mở rộng từ người Y-sơ-ra-ên đến những người ngoại quốc. Những người không nghe và chọn cách bất tuân Lời của Đức Chúa Trời, sẽ không bao giờ có thể vui hưởng sự bình an của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Những kẻ ác, những người không bao giờ ăn năn tội lỗi của mình, sẽ không bao giờ nhận được sự bình an của Đức Chúa Trời. Vì thế, đời sống của họ giống như biển dậy sóng, tung lên tất cả những thứ không sạch sẽ. Nhưng đối với những người có tấm lòng ăn năn và hạ mình (c.15), họ sẽ vui hưởng sự bình an sâu sắc Đức Chúa Trời ban cho. Nếu bạn không có sự bình an trong tâm trí, hãy kiểm tra một cách khiêm nhường, liệu xem có tội lỗi kín dấu trong cuộc đời của bạn hay không.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, là Đức Chúa Trời, con mong muốn xưng nhận tất cả tội lỗi của con và vui hưởng sự bình an Ngài ban cho những người ăn năn và có tấm lòng thống hối.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 77-79

Bình Luận:

You may also like