Home Văn Nghệ Ta Sẽ Trở lại

Ta Sẽ Trở lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tưởng rằng Chúa sống thong dong
Ở luôn dưới thế thỏa mong bao ngày
Nhưng rồi Chúa đã đi ngay
Còn đâu tâm sự tháng ngày biệt ly!

Thiên Đàng hạ giới phân kỳ
Chúa đâu chẳng thấy…Ngài đi sao đành?
Ta đi sắm sẵn hoàn thành.. *1
Một nơi, một chỗ để dành cho con

Vui lên chớ có mõi mòn
Thánh Linh ban xuống… hằng còn con ơi! *2
Bình an để lại mấy lời.. *3
Chớ đừng bối rối, đây lời lạc quan

Ngày kia trở lại hân hoan
Đem con lên chốn Thiên đàng thỏa vui  *4
Lời thơ con viết ngậm ngùi
Đọc trang sách Thánh…ngọt bùi…ngẫm suy…

*1- Giăng 14:3   *2- Giăng 14:26
*3- Giăng 14:27  *4- Giăng 14:28

 

Hồ Thi Thơ 2013

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like