Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Đức Chúa Trời, Đấng Không Ai Có Thể Sánh Được

Ngày 05 – Đức Chúa Trời, Đấng Không Ai Có Thể Sánh Được

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 46:1-13

1 Thần Bên gục xuống, thần Nê-bô ngã quỵ, tượng của chúng phải chở trên loài thú và súc vật. Những tượng các ngươi thường khiêng trở thành gánh nặng đè trên những con vật mệt nhọc.2 Chúng cùng ngã quỵ và gục xuống, không thể cứu gánh nặng trên lưng, và chính chúng cũng bị lưu đày.3 “Hỡi nhà Gia-cốp và tất cả dân sót của nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe Ta! Ta đã mang nặng các ngươi từ khi còn trong lòng mẹ, bồng ẵm các ngươi từ lúc mới sinh; 4 Cho đến khi các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta chính là Đấng luôn gánh vác các ngươi. Ta đã tạo nên thì sẽ còn bồng ẵm các ngươi. Ta sẽ gánh vác và giải cứu các ngươi.

5 Các ngươi so sánh Ta với ai và kể Ta bằng ai?

Các ngươi đối chiếu Ta với ai để thấy chúng ta giống nhau?

6 Người ta lấy vàng trong túi ra, và lấy cân mà cân bạc; Họ thuê thợ bạc đúc một thần, rồi cúi xuống thờ lạy.

7 Họ vác tượng ấy trên vai, và đem đi, đặt tượng vào chỗ nó, và nó cứ đứng đó; Tượng không thể dời khỏi chỗ nó. Nếu có ai kêu cầu thì nó chẳng trả lời, và không thể cứu họ khỏi tai họa.”

8 “Hãy ghi nhớ điều nầy, và hãy suy xét; Hỡi những kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại!9 Hãy nhớ lại những việc trước đây, từ thời xa xưa; Vì Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác; Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như Ta.10 Từ ban đầu, Ta đã báo trước việc cuối cùng, và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện. Ta đã phán: ‘Kế hoạch của Ta sẽ thành tựu,

và Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn.’11 Từ phương đông, Ta đã gọi một con chim săn mồi; Từ xứ xa xăm, Ta gọi người thực hiện kế hoạch của Ta đến. Điều Ta đã phán, Ta sẽ hoàn thành; Điều Ta đã hoạch định, Ta sẽ thực hiện.12 Hỡi những kẻ cứng lòng, hỡi những kẻ xa cách sự công chính, hãy nghe Ta.

13 Ta đem sự công chính Ta đến gần, nó chẳng ở xa, và sự cứu rỗi của Ta sẽ không trì hoãn. Ta sẽ đặt sự cứu rỗi trong Si-ôn cho Y-sơ-ra-ên là vinh quang của Ta.”

 

Suy ngẫm:

C. 1-7 Vào ngày Ba-by-lôn bị sụp đổ, các thần của nó Ben và Nê-bô sẽ bị mang đi như những tù nhân. Những thần tượng này, chỉ đơn giản là những đồ vật không thể di chuyển, nếu không có sự trợ giúp của con người, chứ đừng nói đến việc cứu Ba-by-lôn. Chỉ có Đức Chúa Trời đáp lại tiếng than khóc của dân sự của Ngài và có thể cứu họ.

C.8-13 Như vậy, dân Y-sơ-ra-ên, những người bội nghịch Đức Chúa Trời và thờ lạy các thần tượng ở đất Ba-by-lôn, phải ăn năn và nhớ những lời tiên tri Đức Chúa Trời phán và những công việc của Ngài trong quá khứ. Khi ngày đó đến, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét những người thờ lạy thần tượng cùng với Ba-by-lôn, và cứu những người đã ăn năn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Không ai có thể sánh được với Đức Chúa Trời. Làm thế nào các thần tượng con người làm ra, lại có thể sánh được với Đức Chúa Trời, Đấng sống và bày tỏ những công việc của Ngài? Các thần tượng không thể đáp ứng khi con người cúi xuống và khóc than, chúng cũng không thể cứu cho khỏi đau đớn. Chúng là những thực thể không có quyền năng. Thậm chí như vậy, nhiều người vẫn rời bỏ Đức Chúa Trời và chọn các thần tượng, họ có thể kiểm soát được như họ mong ước. Việc lựa chọn các thần tượng hơn là Đức Chúa Trời, Đấng không có gì và không ai có thể sánh được, là một sự sỉ nhục và là một tội lỗi gớm ghiếc.

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài, Chúa ơi, vì Ngài ở với con không thay đổi, cho dù con yếu đuối hay mạnh mẽ.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 31-33

Bình Luận:

You may also like