Browsing: Các Dân

Dưỡng Linh
0

 

Hoithanh.com – Phần sau của Thi Thiên 22 được trích để bày tỏ sự phục sinh của Chúa Jêsus. Tác giả Thi Thiên ngợi khen Đức Chúa Trời “của tôi”, Đấng đáp lời cầu nguyện của ông trong sự hiện diện của cái chết, và ca hát rằng tất cả các dân tộc sẽ tham gia  trong sự ngợi khen và sự thờ phượng này trước Đức Chúa Trời.