Home Tin Vắn Thông Báo: Bồi Linh Thông Công Thanh Niên Các HT Vĩnh Long & Trà Vinh

Thông Báo: Bồi Linh Thông Công Thanh Niên Các HT Vĩnh Long & Trà Vinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cảm tạ Chúa, Ban Đặc Trách Giới Trẻ dưới sự lãnh đạo của Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Vĩnh Long tổ chức Chương trình Bồi Linh Thông Công cho các Bạn thanh niên Tin lành của 13 Hội Thánh khu vực Vĩnh Long & Trà Vĩnh vào ngày 30.04 & 01.05.2013. Kính thông báo đến quý tôi con Chúa được biết và xin thêm lời cầu thay để Chúa ban phước cho chương trình đem đến sự gây dựng và khích lệ cho các bạn thanh niên. Xin các bạn thanh niên trong khu vực nhiệt tình ủng hộ và tham dự chương trình.

Chương trình được diễn ra như sau:

Thời gian: Từ 08g30, 30.04 đến 17g00, 01.05.2013,
Địa điểm: Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Long Hồ (Số 01, khóm 04, TT. Long Hồ, Long Hồ, Vĩnh Long).
Chủ đề: THEO ĐUỔI MỤC ĐÍCH, Câu gốc: Phi líp 3.14b “… tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ …”
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương, Tp. HCM.
Thành phần tham dự: Khoảng 300 người (Ban tổ chức và Thanh niên của 13 Hội Thánh Khu vực Vĩnh Long & Trà Vinh).
Chương trình tổng quát:

Sáng 30.04: Khai mạc & Bồi linh.
Chiều 30.04: Bồi linh; Thi đua (nấu ăn).
Tối 30.04: Thi đua các tiết mục tự chọn (hát, múa, kịch, …) với nội dung để gây dựng đức tin hoặc truyền giảng Tin Lành.
Sáng 01.05: Tĩnh nguyện; Trò chơi sinh hoạt cộng đồng.
Chiều 01.05: Thi đua Đố Kinh thánh, Thánh ca; Tâm tình & Bế mạc.
Trân trọng kính báo và kính chào.

TĐ. Nguyễn Duy Khánh – Phó BTC

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like