Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Vị Vua Của Nước Đức Chúa Trời Bị Chất Vấn

Ngày 26 – Vị Vua Của Nước Đức Chúa Trời Bị Chất Vấn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 18:28-40

28 Vậy, họ giải Đức Chúa Jêsus từ nhà Cai-phe đến dinh tổng đốc. Lúc ấy vào buổi sáng sớm. Chính họ không vào trong dinh, để khỏi bị ô uế, và được ăn lễ Vượt Qua. 29 Vì thế, Phi-lát đi ra, đến với họ và nói: “Các ngươi tố cáo người nầy về việc gì?” 30 Họ trả lời: “Nếu người nầy không phải là kẻ làm ác thì chúng tôi không nộp cho quan.” 31 Phi-lát nói với họ: “Các ngươi cứ đem ông ta đi và xử theo luật của các ngươi.” Người Do Thái thưa: “Chúng tôi không được phép xử tử bất cứ ai.” 32 Điều nầy ứng nghiệm lời Đức Chúa Jêsus đã nói, khi đề cập đến việc Ngài phải chết cách nào. 33 Phi-lát trở lại dinh tổng đốc, gọi Đức Chúa Jêsus và hỏi: “Có phải ngươi là vua dân Do Thái không?” 34 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ngươi tự mình nói điều nầy, hay có ai khác nói cho ngươi về Ta?” 35 Phi-lát trả lời: “Ta có phải là người Do Thái đâu? Dân tộc ngươi và mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho Ta. Vậy ngươi đã làm gì?” 36 Đức Chúa Jêsus đáp: “Vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy. Nếu vương quốc của Ta thuộc về thế gian nầy thì những người theo Ta đã chiến đấu, không để Ta bị nộp vào tay người Do Thái. Nhưng vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy.” 37 Phi-lát nói: “Thế thì ngươi là vua sao?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Chính ngươi nói Ta là vua. Đây là lý do tại sao Ta đã sinh ra, tại sao Ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho chân lý. Bất cứ ai thuộc về chân lý đều nghe tiếng Ta.” 38 Phi-lát hỏi: “Chân lý là gì?”

Sau khi đã nói như vậy, Phi-lát lại đi ra gặp người Do Thái và nói: “Ta không tìm thấy người nầy có tội gì cả. 39 Nhưng theo thông lệ của các ngươi, cứ đến lễ Vượt Qua thì ta tha cho các ngươi một tên tù. Vậy, các ngươi có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các ngươi không?” 40 Họ lại la lớn lên: “Đừng tha nó, hãy tha Ba-ra-ba!” Ba-ra-ba vốn là một tên cướp.

Suy ngẫm

C.33 “Vua dân Do Thái” có ngụ ý chính trị rõ ràng. Câu hỏi của Phi-lát nhằm mục đích xác định có phải Chúa Jêsus là một sự đe dọa đối với quyền lực của Hoàng Đế La Mã không. C.18:36 Sự mô tả của Chúa Jêsus về bản chất của nước Ngài lặp lại cùng một sứ điệp trong Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 2:44). C.18:37 Về chân lý (xem bản ESV chép trong 5:31-47).

C.38 “Ta không tìm thấy người này có tội gì cả”. Sự miễn tội cho Chúa Jêsus của Phi-lát được nhắc đến ba lần (19:4, 6; Lu-ca 23:4), sự tương phản gay gắt với bản án tử hình sau này được tuyên bố trên Chúa Jêsus do sức ép của dân Do Thái (Giăng 19:12-16) và là một mẫu sử dụng khéo léo sự châm biếm của Giăng (xem sách TKHN Tháng 1-2 chép trong 5:31-47).

C.33-38 Phi-lát hỏi Chúa Jêsus: “Ngươi có phải là Vua dân Do Thái không?” Chúa Jêsus không phủ nhận Ngài là  một vị Vua. Nếu Chúa Jêsus là một vị Vua chính trị thì có lẽ người Do Thái đã buộc tội Ngài làm phản và đã hành quyết Ngài rồi.

Chúa Jêsus không nói về vương quyền thế gian. Nước mà Ngài nói đến và các luật pháp không phải là nước tạm thời bị giới hạn trong một vùng của thế gian mà là một nước đời đời, nước Đức Chúa Trời. Nước này không dùng bạo lực; đó là một nước được cai trị bằng chân lý và sự vui mừng, được Chúa cai trị. Cuối cùng thì Phi-lát cũng không thể tìm thấy bất kỳ lời buộc tội nào chống lại Chúa Jesus.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Một người thật của Đức Chúa Trời vâng theo Lời chân lý. Giống như Phi-lát, họ không bỏ đi mà không chờ một câu trả lời sau khi hỏi: “Chân lý là gì?” (c.38). Chúng ta có đôi tai thuộc linh để lắng nghe Lời chân lý một cách cẩn thận không? Hãy cầu nguyện rằng Lời có thể thức tỉnh chúng ta để tâm trí chúng ta không bị mù nhờ ánh sáng của Lời và vinh quang của Chúa Jêsus.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy để con nghe Lời chân lý bằng đôi tai thuộc linh của con, và xin hãy mở lòng con để con có thể vâng lời.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sa-mu-ên 7-9

Bình Luận:

You may also like