Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Hãy Truyền Thông! Hãy Phục Hồi Mối Quan Hệ Của Chúng Ta!

Ngày 26 – Hãy Truyền Thông! Hãy Phục Hồi Mối Quan Hệ Của Chúng Ta!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mi Chê  6:1-16

1 Bây giờ, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán; Ngươi hãy trỗi dậy, tranh luận cùng các núi Và làm cho các đồi nghe tiếng ngươi! 2 Hỡi các núi và các nền vững chắc muôn đời của đất, Hãy nghe lời cáo trạng của Đức Giê-hô-va! Vì Đức Giê-hô-va buộc tội dân Ngài, Và Ngài sẽ tranh luận với Y-sơ-ra-ên.

3 “Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm mệt nhọc ngươi nỗi gì? Hãy trả lời cho Ta đi! 4 Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập, Đã chuộc ngươi ra khỏi nhà nô lệ Và đã sai Môi-se, A-rôn, Mi-ri-am Đến trước mặt ngươi. 5 Hỡi dân Ta, hãy nhớ lại điều mà Ba-lác, vua Mô-áp đã bày mưu, Và lời của Ba-la-am, con trai Bê-ô trả lời với nó. Hãy nhớ lại việc Ta đã làm từ Si-tim đến Ghinh-ganh, Để ngươi biết sự công chính của Đức Giê-hô-va!”

6 Tôi sẽ đem vật gì để chầu trước mặt Đức Giê-hô-va Và quỳ lạy trước mặt Đức Chúa Trời cao cả? Tôi sẽ đến trước mặt Ngài với những tế lễ thiêu Và với những con bê một tuổi sao?

7 Đức Giê-hô-va có thích hàng nghìn chiên đực Với hàng vạn sông dầu sao? Tôi có nên dâng con đầu lòng của tôi vì sự vi phạm tôi, Và dâng bông trái của thân thể tôi vì tội lỗi của tôi chăng? 8 Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, Điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi. Đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ Và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? 9 Tiếng của Đức Giê-hô-va kêu lên chống lại thành nầy; Người khôn phải kính sợ danh Ngài. Hãy nghe cây gậy và Đấng đã chỉ định nó. 10 Hỡi nhà gian ác, làm sao Ta quên được Kho báu gian tham Và đồ đong lường non đáng ghê tởm của ngươi? 11 Làm sao Ta có thể tha thứ cho những cái cân gian Và những trái cân giả dối trong bao? 12 Vì những kẻ giàu của thành nầy đầy cường bạo, Dân cư nó là những kẻ nói dối Và lưỡi gian tà ở trong miệng chúng.

13 Vì vậy, Ta đánh ngươi, làm cho ngươi bị thương nặng Và làm cho ngươi trở nên hoang vu vì cớ tội lỗi ngươi. 14 Ngươi sẽ ăn nhưng không được no, Bao tử ngươi vẫn cứ trống; Ngươi sẽ chắt lót nhưng không để dành được; Còn những gì ngươi tích trữ được thì Ta sẽ phó cho gươm. 15 Ngươi sẽ gieo nhưng không được gặt; Ngươi sẽ ép ô-liu nhưng không được xức dầu; Ngươi sẽ đạp nho nhưng không được uống rượu.16 Vì ngươi đã tuân giữ những luật lệ của Ôm-ri Và đi theo các việc làm của nhà A-háp; Ngươi bước đi trong mưu chước chúng; Vì thế, Ta khiến ngươi trở nên hoang vu, Dân cư ngươi sẽ bị chế giễu, Và các ngươi sẽ mang lấy nỗi sỉ nhục của dân Ta.

Suy ngẫm

C.6-7 Ta sẽ đem gì chầu trước mặt Chúa ? Đây là câu hỏi dành cho tất cả mọi người mọi độ tuổi. “Chúa…Đức Chúa Trời ở trên cao.” Chúa của giao ước cũng là Đức Chúa Trời siêu việt. Ta há nên dâng…? Giá trị của những của lễ hy sinh gia tăng trong nỗ lực nhận biết cái giá cho việc bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cái cách trong đó những lời kiến nghị gia tăng cách nực cười, kết thúc bằng một sự lăng mạ (mười ngàn con sông dầu…con đầu lòng của tôi), chỉ ra rằng Mi-chê đang phơi bày một thái độ nhìn của lễ một cách sai trật như một món phí vào cửa, hơn là một con đường để Đức Chúa Trời ban ân điển và sự tha thứ cho những người ăn năn (những người bày tỏ sự biết ơn như trong câu 8). Vì người ta chú trọng vào cách các nhà tiên tri dâng của lễ hy sinh.

C1-8 Y-sơ-ra-ên đánh mất tấm lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời và quên cách sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Dân sự nghĩ rằng nếu họ dâng sinh tế và của lễ lên cho Đức Chúa Trời, thì khi  đó Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng (c.1-5). Nhưng vô ích, nếu dâng 1,000 con chiên lên cho Đức Chúa Trời hoặc đổ dầu ra đấy 10,000 dòng sông. Điều này là bởi vì cả vũ trụ đều thuộc về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời không thiếu hoặc cần thứ gì. Của lễ thực sự Đức Chúa Trời mong ước từ chúng ta là tấm lòng biết ơn đối với Ngài , vui mừng đi theo ý muốn của Ngài bằng cách  “hành động công bằng, yêu thích sự thương xót, và bước đi một cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời của ngươi” (c.6-8).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời nhận sự ngợi khen và sự thờ phượng, nhưng Ngài không muốn nhận nó qua đức tin mù quáng. Đức Chúa Trời muốn nhận sự thờ phượng thật và bông trái từ một đời sống thanh sạch. Của lễ thực sự bạn phải dâng lên cho Đức Chúa Trời là chính bạn, và kiểu thờ phượng Đức Chúa Trời đẹp lòng là được thể hiện qua đời sống của chúng ta.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con để bông trái công bình, tình yêu thương, và sự khiêm nhường có thể thấy một cách dư dật trong đời sống của con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục Truyền 31-34

Bình Luận:

You may also like