Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Mỗi Ngày – Cuộc Sống Và Niềm Vui Của Tôi

Ngày 16 – Mỗi Ngày – Cuộc Sống Và Niềm Vui Của Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 16:1-11

1 Đức Chúa Trời ôi! Xin phù hộ con, vì con nương náu mình nơi Chúa.

2 Con thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là Chúa của con, ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác.”

3 Còn về những người thánh trên đất nầy, họ là những người thực sự cao thượng mà con từng ái mộ; 4 Cùng những kẻ chạy theo các thần ngoại giáo, tự gây thêm đau đớn cho chính mình. Con sẽ không dùng huyết làm lễ quán cho chúng, cũng không xưng tên của chúng trên môi con.

5 Đức Giê-hô-va là phần sản nghiệp và là cái chén của con; Ngài gìn giữ phần thuộc về con.

6 Địa phận của con rơi nhằm nơi đất tốt; Con có được cơ nghiệp tuyệt vời.

7 Con sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va là Đấng khuyên bảo con; Ngay cả ban đêm lương tâm con cũng nhắc nhở con. 8 Con hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt con; Con chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên phải con. 9 Vì thế, lòng con vui vẻ, linh hồn con mừng rỡ; Thân xác con cũng được an nghỉ.

10 Vì Chúa sẽ không bỏ linh hồn con trong chốn âm phủ;Cũng không để người trung tín của Ngài thấy nơi mộ phần.

11 Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc,

Bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng.

SUY NGẪM

C.1-2 Chúa là nơi nương náu của tôi. Chúa là Đấng duy nhất tác giả Thi thiên trông cậy để được yên ổn (không có gì tốt ngoài Ngài, c.2). C.16:3-4 Sự bầu bạn ưa thích của tôi: Những người tin kính. Có một sự tương phản giữa “các thánh đồ” trong đó là tất cả sự vui mừng của tôi (c.3), và những người chạy theo một thần khác (c.4, các thần tượng, giữa đó là những người Y-sơ-ra-ên không trung tín), công việc của họ những người trung tín sẽ tránh xa.

C.5-6 Sự thỏa lòng với phần định cho tôi. Bài Thi thiên bây giờ mô tả sự thỏa lòng của tác giả với Chúa và sự chu cấp của Ngài. C.16:7-8 Sự vui mừng trong sự hiện diện liên tục của Đức Chúa Trời. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời, trong đó tác giả Thi thiên vui mừng, được quan sát thấy trong sự hướng dẫn về đạo đức ông nhận được (c.7), và nó dẫn đến sự đảm bảo sự yên ổn của ông. C.16:9-11 Niềm hy vọng về sự vui mừng mãi mãi.

C.1-8 Cho dù tác giả Thi thiên cảm thấy sự nguy hiểm đối với cuộc sống của mình, ông không tìm kiếm các thần khác, nhưng coi những người phục vụ Đức Chúa Trời là những người đáng kính và đứng bên cạnh họ (c.1-6). Hơn nữa, thậm chí khi ông lâm vào tình huống vô cùng nguy nan, ông không hề nghi ngờ về sự an toàn của mình và ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó là bởi vì hằng đêm khi nỗi sợ hãi xuất hiện, tác giả Thi thiên lại chia sẻ mối tương giao với Đức Chúa Trời và được Ngài an ủi và được Ngài cho biết rằng Ngài biết tấm lòng của ông (c.7-8).

C.9-11 Tác giả Thi thiên tin tưởng rằng thậm chí trong giữa những rắc rối, sự bình an, niềm hạnh phúc, và sự vui mừng sẽ kéo dài mãi mãi. Đó là bởi vì ông xác quyết rằng Đức Chúa Trời hiện diện với ông tới thời điểm đó, sẽ còn tiếp tục ở cùng ông cho đến đời đời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chúng ta có thể lựa chọn giữa việc đặt đức tin mình vào những gì thấy được, hoặc là đặt đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời, Đấng không nhìn thấy được. Ai dõi theo cuộc sống của bạn năm vừa qua?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con bám chặt vào Đức Chúa Trời nhiều hơn khi khó khăn đến trên con đường của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân Số Ký 34-36

Bình Luận:

You may also like