Home Bài Viết Giữ Gìn Sự Bảo đảm Của Chúng Ta

Giữ Gìn Sự Bảo đảm Của Chúng Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sa-tan sẽ sử dụng bất kỳ kế sách nào để gặm nhấm đức tin của mỗi tín hữu. Nó biết rằng nếu có thể làm cho chúng ta nghi ngờ sự cứu rỗi của mình thì chúng ta dường như sẽ giảm đi việc phục vụ Thiên Chúa với trọn tấm lòng mình. Nhưng nếu hiểu các phương pháp của ma quỷ, chúng ta có thể được cảnh giác và tránh khỏi bẫy rập của nó.

Tội lỗi bất xưng: Sa-tan cám dỗ chúng ta phạm tội, và sau đó, nếu chúng ta vấp phạm, nó sẽ thì thầm, “Bạn không có thể được cứu nữa vì làm điều sai phạm.” Chu kỳ dọa nạt tiếp tục cho đến khi chúng ta xưng ra tội lỗi và khẳng định lời hứa của Đức Chúa Trời rằng những ai tiếp nhận Đấng Christ thì được cứu (1 Giăng 5:12).

Sự không hiểu biết Lời Đức Chúa Trời: Nếu một tín hữu không có nền tảng tâm linh chắc chắn, người đó có thể dễ dàng bị lừa dối bởi sự dạy dỗ sai lạc. Ví dụ, thật không xa lạ khi nghe nói rằng chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn về sự cứu chuộc, hoặc bảo rằng sự cứu rỗi thể bị mất đi. Những tranh luận cho cả hai ý tưởng này nghe có vẻ thuyết phục, nhưng các lý thuyết sai lầm như vậy chỉ đơn giản là không chịu xem xét kỹ lưỡng trong Kinh Thánh. Đó là lý do tại sao nghiên cứu Lời Chúa là điều cần thiết.

Sự tin cậy vào cảm xúc: Satan là chúa đối với nền văn hoá khuyến khích chúng ta tin tưởng vào tình cảm để được sự  hướng dẫn. Khi chúng ta hành động theo suy nghĩ như thế, những thăng trầm của một ngày sẽ bị ảnh hưởng do nơi chúng ta “cảm thấy” có được cứu hay không. Bi kịch và niềm đau đớn có thể mang lại nghi ngờ, trong khi các phước hạnh và thời gian thoải mái tạo nên những cảm giác tự tin. Tuy vậy sự đảm bảo chân chính được xây dựng trên đức tin nơi Chúa Trời cùng với những lời hứa tìm thấy trong Lời của Ngài.

Kẻ thù nghịch đã sẵn sàng chuẩn bị cuộc tấn công tiếp theo của nó. Hãy tin cậy vào Đức Chúa Trời và Lời của Ngài. Và hãy nhận biết các chiến thuật của Sa-tan để bạn có thể giữ gìn sự đảm bảo rằng Chúa Trời đã cứu bạn.

Theo Charles Stanley

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like