Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Chúa Ơi, Xin Hãy Trở Lại!

Ngày 06 – Chúa Ơi, Xin Hãy Trở Lại!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 6:1-10

1 Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng quở trách con khi Ngài phẫn nộ, cũng chớ sửa phạt con trong cơn giận của Ngài.

2 Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót con vì con mòn mỏi; Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa lành con vì xương cốt con run rẩy.

3 Đức Giê-hô-va ôi! Linh hồn con vô cùng bối rối; Lạy Chúa, cho đến khi nào Chúa mới chữa lành cho con?

4 Lạy Đức Giê-hô-va, xin Ngài đổi ý và giải cứu con, cho con khỏi chết; Xin cứu con vì lòng nhân từ của Ngài.

5 Vì trong cõi chết đâu còn ai nhớ Chúa; Chốn âm ti ai sẽ cảm tạ Ngài?

6 Con kiệt sức vì than thở, đêm đêm giường con dầm trong nước mắt, chõng của con đầm đìa giọt lệ.

7 Mắt con hoen mờ vì buồn thảm, càng mỏi mòn vì cớ kẻ thù con.

8 Hỡi tất cả kẻ làm ác, các ngươi hãy lìa xa ta, vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc của ta.

9 Đức Giê-hô-va đã nghe lời ta khẩn nguyện, Ngài nhậm lời ta tha thiết kêu cầu.

10 Tất cả kẻ thù của con sẽ hổ thẹn và khiếp sợ; Chúng vội thối lui, nhục nhã thình lình.

SUY GẪM

C.1-5 Cầu xin sự thương xót. Những câu này xuất hiện từ tình thế sự sống bị đe dọa, một sự đau ốm sẽ phù hợp với sự mô tả, giống như hàng loạt tình cảnh tuyệt vọng khác. Bài ca diễn giải tình cảnh như thể nó đến từ sự không đẹp lòng của Đức Chúa Trời đối với một số tội lỗi cụ thể. Điều này không có nghĩa là tất cả các hoàn cảnh bi đát là bằng cớ của việc Đức Chúa Trời không đẹp lòng, chỉ có một số hoàn cảnh thôi; tác giả Thi thiên cung cấp một phương tiện cho việc ca hát cho Đức Chúa Trời cách phải lẽ trong trường hợp như thế này.

C.6-7 Sự mệt mỏi và sự than khóc. Bây giờ tác giả Thi thiên mô tả những tác động của việc nhận thức được gốc rễ của hoàn cảnh do những tội lỗi của ông; ông khóc than và mất ngủ vì hối tiếc vì tội lỗi của mình. C.6:8-10 Chúa đã nghe thấy. Những người thực sự nuối tiếc vì tội lỗi của họ có thể được đảm bảo rằng Đức Chúa Trời nghe những tiếng kêu khóc của họ cầu xin sự thương xót và sẽ không phó họ cho nhưng mưu chước của những kẻ thù nghịch họ.

C.1-7 Đa-vít nhận thức được rằng Đức Chúa Trời nổi giận và giận dữ biết bao bởi tội lỗi của ông, vì thế ông cảm thấy vô cùng đau đớn, rằng xương cốt ông  quằn quại và linh hồn ông thống khổ. Đây là một sự đau đớn trong tâm linh, ông cảm nhận được, dường như Đức Chúa Trời đang rời bỏ ông. Trong sự khó khăn này, vua Đa-vít đã dốc đổ tất cả sức lực và nước mắt, và sốt sắng tìm kiếm sự tha thứ của Đức Chúa Trời và ăn năn. Ông cũng trông cậy vào tình yêu thương không đổi dời của Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài quay trở lại với ông và cứu ông.

C.8-10 Bởi tình yêu thương không điều kiện của Ngài, Đức Chúa Trời đã đổ sự thương xót của Ngài trên vua Đa-vít và tha thứ cho tội lỗi của ông. Vua Đa-vít đã được ban sức mới,  sau khi ông được tha thứ  và những kẻ làm điều ác được ra lệnh phải rời khỏi ông.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tội lỗi không được giải quyết khi bạn che giấu nó, nhưng nó sẽ được giải quyết khi bạn mang nó đến với Đức Chúa Trời. Khi vua Đa-vít bị đau đớn thực sự bởi tội lỗi của mình và ăn năn, Đức Chúa Trời đổ sự thương xót của Ngài trên ông bởi tình yêu thương không điều kiện của Ngài. Bạn có đang tìm kiếm sự thương xót mà không ăn năn không?

Cầu nguyện: Xin hãy cai trị lòng con để con sẽ bày tỏ sự dạy dỗ của Đấng Christ trong tất cả lời nói và việc làm của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân Số Ký 1-4

Bình Luận:

You may also like