Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Sự Vui Mừng Chúa Đặt Trong Lòng Tôi

Ngày 04 – Sự Vui Mừng Chúa Đặt Trong Lòng Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 4:1-8

 1 Lạy Đức Chúa Trời công chính của con! Khi con kêu cầu, xin đáp lời con.

Khi con bị gian truân, xin đem con ra nơi khoảng khoát; Xin thương xót con và nghe lời cầu nguyện của con. 2 Hỡi các người, danh dự của ta sẽ bị sỉ nhục cho đến bao giờ?

Các người ưa thích chuyện hư không và tìm kiếm điều dối trá cho đến chừng nào? (Sê-la)

3 Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã biệt riêng người tin kính cho Ngài. Khi ta kêu cầu, Đức Giê-hô-va sẽ nghe ta. 4 Hãy run sợ và đừng phạm tội; Khi nằm trên giường, hãy suy ngẫm trong lòng và yên lặng. (Sê-la)

5 Hãy dâng sự công chính làm tế lễ, và đặt lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.

6 Nhiều người nói: “Ai sẽ cho chúng tôi thấy phước?”

Lạy Đức Giê-hô-va, xin chiếu rạng ánh sáng mặt Ngài trên chúng con!

7 Chúa khiến lòng con tràn ngập niềm vui,

Hơn cả niềm vui của chúng khi có lúa mì và rượu nho dư dật.

8 Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ nằm và ngủ bình yên; Vì chỉ một mình Ngài gìn giữ con được sống an lành.

 

Suy ngẫm và hiểu

Vua Đa-vít biết rằng Đức Chúa Trời đứng về phía những người kính sợ Ngài và nhận biết Ngài là công bình và Đức Chúa Trời nghe những lời cầu nguyện của họ. Mặc dù vua Đa-vít phát điên lên và tức giận với kẻ thù của mình, những kẻ mỉa mai và chế nhạo ông, ông vẫn thuyết phục chính mình không rơi vào sự phạm tội và vẫn tin cậy nơi Chúa và ông tự bảo chính mình phải dâng lên những của lễ phải lẽ (đời sống tin kính) (c.1-5).

Vua Đa-vít không chỉ ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho ông những điều tốt và hạnh phúc lớn lao, nhưng cũng vì Ngài bảo vệ ông và ban cho ông sự an toàn. Vì thế, hạnh phúc, sự bình an, và sự an toàn của chúng ta không thể tìm thấy được trong các của cải vật chất, nhưng thấy trong Đức Chúa Trời (c. 6-8).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời có quyền trên đời sống của chúng ta. Khi cuộc sống chỉ trôi qua và tương lai của chúng ta dường như mờ nhạt, chúng ta có thể tìm thấy sự bình an khi chúng ta quay trở lại với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời sẽ luôn hỗ trợ chúng ta. Chẳng có điều gì phải sợ hãi. Nếu bạn sống một đời sống cho Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dấy bạn lên. Với Đức Chúa Trời của cả cõi tạo vật, Đấng bảo trợ cho bạn, bạn hãy vượt qua trong cuộc sống với sự vui mừng mãi mãi.

Tham khảo

1. C.4:1 Lời cầu nguyện tự tin. Việc nhớ lại những kinh nghiệm trong quá khứ giữa hai nhu cầu khẩn cấp giống như cách dùng từ trong câu 3:7: kinh nghiệm của quá khứ làm cho người trung tín dạn dĩ đến với lời cầu nguyện tự tin. C.4:2-3 Lời lẽ đối với những người không biết sợ. Người hát dừng lời cầu nguyện của mình để nói với những kẻ vu khống những người ngoan đạo, những kẻ như thế này phải biết rằng Chúa giáng sự thương xót của Ngài trên những người trung tín và lắng nghe lời cầu nguyện của họ. 

2. C.4:4-5 Lời lẽ cho những người thanh sạch. Người hát nói với những người thanh sạch đừng đầu hàng cơn giận dữ điều kéo họ đến sự trả thù, nhưng thay vào đó họ phải bền bỉ trong sự thờ phượng và trông cậy. C4:6-8 Những lời lẽ giành cho Chúa. Người hát kết thúc bằng việc trình dâng lời cầu xin lên cho Chúa. Mỗi một người thanh sạch là để nhìn thấy chính mình dâng tiếng kêu than trong câu 6, và để tìm được câu trả lời khi nhớ lại tất cả những gì Chúa đã làm cho mình (c.7-8).

Cầu nguyện: Con vui mừng vì Đức Chúa Trời Toàn năng của cõi vạn vật là Cha Thiên Thượng của con.

Bình Luận:

You may also like